Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

infor­ma­tie­brief

Infor­ma­tie­brief

Tweemaal per jaar geeft het Diensten­bureau een nieuws­brief uit met betrekking tot allerlei actuele onder­werpen. Infor­matie in deze nieuws­brief is specifiek bedoeld voor commissies van beheer en penning­meesters van plaat­se­lijke kerken.

X

 • Infor­ma­tie­brief - december 2017

 • Infor­ma­tie­brief - juli 2017

 • Infor­ma­tie­brief - september 2016

 • Infor­ma­tie­brief - juni 2016

 • Infor­ma­tie­brief - september 2015

 • Infor­ma­tie­brief - februari 2015

 • Infor­ma­tie­brief - april 2014
 • LEI-nummer

  Recent hebben bankin­stel­lingen veel kerkbe­sturen en deputaat­schappen aange­schreven met betrekking tot het zogenaamde LEI-nummer. Hier vindt u meer infor­matie over de gang van zaken.

  Een LEI is een inter­na­ti­onaal gestan­daar­di­seerde code die instel­lingen straks moeten bezitten als zij als zakelijke klant van een bank effec­ten­trans­acties willen doen.

  De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken waren vooraf niet geïnfor­meerd over dit schrijven. Het Diensten­bureau is op dit moment druk bezig om in samen­werking met andere kerken in het CIO na te gaan of en hoe lokale kerkbe­sturen en deputaat­schappen aan het verkrijgen van een LEI-nummer moeten voldoen per januari 2018.

  De verwachting is dat hierover binnenkort meer bekend is. Tot die tijd hoeft u geen LEI-nummer aan te vragen (dit vereist namelijk ook een inschrijving in het handels­re­gister, en als kerkverband kennen we alleen een koepe­lin­schrijving).

  Update:
  Inmiddels is er overleg tussen CIO en de Kamer van Koophandel op gang gekomen, dat zeer binnenkort zal leiden tot een oplossing. Dit zal inhouden dat gemeenten en diaco­nieën, die dit nodig hebben, een LEI-nummer kunnen aanvragen via het landelijk Diensten­bureau in Veenendaal. Het is de planning dat hierover kort na 15 november a.s. nadere bericht­geving volgt.

  Print Friendly, PDF & Email