Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

inkomsten

 

 

 

Project­bedrag

 

Ontvangsten 2021
t/m april

Botswana
BOT129 Peuter­school Sankinderen € 5.500  € 100
BOT130 Hoop voor Sanjongeren € 8.500  € 3.191
Brazilië
BRA094 Werkvoor­be­rei­dingstraject straatjongeren € 5.000  € 2.391
Cambodja
CAM020 Water­voor­ziening € 15.000  € 3.495
Egypte
EGY048 Naaiatelier € 7.500  VOL
EGY131 Hulp aan Soedanese vluchtelingen € 15.000  € 4.125
Frankrijk
FRA086 Beurzen theolo­gie­stu­denten € 6.500  € 75
Ghana
GHA141 Lees- en schrijf­on­derwijs aan kinderen € 10.000  € 2.073
Haïti
HAI138 Rehabi­li­tatie kindslaven € 10.000  € 686
HAI139 Onderwijs aan kansarme kinderen € 6.000  incl. toegezegd bedrag VOL
Indonesië
INE033 Herstel­ope­raties schisiskinderen € 5.000  € 1.314
Israël / Pales­tijnse gebieden
ISR040 Maaltijden kwetsbare schoolkinderen € 15.000  € 955
ISR143 Multi­cul­tureel kinderkamp € 5.000  € 200
PAG122 Opvang gehan­di­capten € 8.500  € 1.862
PAG128 Engelse les voor jongeren € 5.500  -
Mozam­bique
MOZ061 Voedsel­ze­kerheid € 30.000  € 7.524
Nederland
NED126 Luister­groepen € 8.000  € 6.875
NED140 Thuis in West € 5.000  € 4.909
Nepal
NEP023 Rehabi­li­tatie druggebruikers € 16.000  € 417
Nicaragua
NIC147 Steun en training arme koffieboeren € 10.000  VOL
NIC148 Training kwetsbare vrouwen € 10.000  € 3.125
Oeganda
OEG146 Zelfredzame weduwen, wezen en gehandicapten € 5.000  € 1.419
Oekraïne
OEK084 Opvang verslaafden € 5.000  -
OEK115 Moeder- en kindcentrum (Kiev) € 5.000  € 280
OEK142 Onderdak voor moeder en kind (Vatutine) € 5.000  € 1.351
Senegal
SEN136 Medische missie € 11.500  € 67
Sierra Leone
SIE144 Opvang slacht­offers seksueel geweld € 8.000  -
Zambia
ZAM127 Training onder­wijzers € 5.000  € 743
Zuid-Afrika
ZAF052 Werkge­le­genheid en hiv-voorlichting € 14.000  € 407
ZAF066 Opvang en begeleiding weeskin­deren (Sun City) € 11.000  € 457
ZAF145 Opvang en begeleiding weeskin­deren (Themba­lethu) € 10.000  € 415
Zuidoost-Azië
ZOA149 Project in een gesloten land € 20.000  VOL

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email