Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Isaan

In samen­werking met OMF (Overseas Missi­onary Fellowship) zenden onze kerken een aantal zendings­werkers uit naar Isaan, het noord­oosten van Thailand. Het is zo groot als Frankrijk en het is het arme deel van Thailand. Honger is er niet: de mensen verbouwen hun eigen voedsel, maar de leefom­stan­dig­heden zijn meer bescheiden dan in de grote steden en industriële gebieden.

In Isaan wonen meer dan 20 miljoen mensen, waarvan er ongeveer 18 miljoen etnisch Isaan zijn. Chris­tenen vormen 0,16% van de bevolking. Minder dan 100.000 mensen zijn rooms-katholiek. Er zijn 725 protes­tantse kerken met gemiddeld minder dan 50 leden. In 130 van de 300 districten is nog geen protes­tantse kerk. Er is dus volop werk voor zending in dit gebied. Gelukkig kent Thailand godsdienst­vrijheid. Er mág ook gewerkt worden!

boeddhisme

De Thaise samen­leving is doortrokken van het volks­boed­dhisme met sterk animis­tische trekken. Dat betekent dat de mensen geloven dat alles ‘bezield’ is en door alles wat je doet kan de geesten­wereld om je heen verontrust worden. Het leven wordt daarom beheerst door angst. Dagelijks brengen mensen kleine en grote offers, om niet door een of ander ongeluk getroffen te worden. In steden en dorpen staan enorme tempel­com­plexen en bij elk huis zie je een klein offertempeltje.

zendingswerkers

In Isaan heeft OMF een heel team van zendings­werkers. Binnen dat team werken vanuit onze kerken Wilke en Marlies den Hertog (foto hierboven) en Ab en Clarine Mol (foto hieronder). Naast hen zijn er echtparen uitge­zonden vanuit de Gerefor­meerde Zendingsbond, maar er zijn ook werkers uit Zuid-Korea en India.

Werken in Isaan vraagt de nodige voorbe­reiding. Na de selectie begint een inten­sieve periode van cultuur- en taalstudie.

Wilke en Marlieszijn na die studie begin 2016 met hun kinderen gaan wonen in het dorp Baan Sok in het district rondom de stad Khon Sawan. In dat gebied was nog geen kerk. Met hulp van andere OMF-zendings­werkers uit de omgeving zijn ze op zoek gegaan naar chris­tenen en naar andere mensen die mogelijk in de Bijbelse boodschap geïnte­res­seerd zijn.

Ab en Clarine zijn met hun gezin in 2020 gaan wonen in de buurt van de stad Udon Thani. Zij richten zich op de wijken en dorpen rondom de stad waar nog geen kerken zijn.

bouwen aan een gemeente

OMF stelt: een kerk is niet een gebouw, een kerk is een gemeen­schap van mensen die in Jezus Christus geloven en die dat geloof met anderen delen. Zo’n gemeen­schap kan overal samen­komen. Een huiskamer of andere eenvoudige ruimte is voldoende om bijeen­komsten te houden. In het werk gaat het om het opbouwen van een gemeente van Jezus Christus. Als ergens een gemeente is gevormd, is het de bedoeling dat de werker verder trekt.

thuisfrontcommissie

Fam. Den Hertog is uitge­zonden door de CGK van Leiden, fam. Mol door de CGK van Ede. Met deputaten zending is de afspraak gemaakt dat de thuis­front­com­missie (TFC) die hen onder­steunt, en zending ieder vijftig procent van de kosten van hun uitzending voor hun rekening nemen. De TFC probeert binnen en buiten de gemeente sponsoren te vinden. Daarvoor verzorgt de TFC de publi­citeit rondom het werk van hun uitgezondenen.

Print Friendly, PDF & Email