Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

ISR134 Werkplek autis­tische jongeren

project­om­schrijving

Keshet (= regenboog) High School in Jeruzalem heeft een breed palet aan leerlingen: Joods, seculier en Arabisch. Het onderwijs is ingericht rond kernbe­grippen als insluiten, dialoog en samen leven. Keshet biedt leerlingen met een speciale behoefte de mogelijkheid te integreren binnen de school. Door middel van een begeleide werkplek­er­varing en video­coa­ching helpt de school leerlingen met autisme verder in de laatste fase van hun school­loopbaan. Zo groeien ze in zelfstan­digheid en hebben ze betere kansen op de arbeids­markt.

waarom dit project?

Dit project valt volledig binnen de missie van Keshet High School waar alles draait om inclusie, accep­tatie en gelijke kansen. Het opnemen van leerlingen met speciale behoeften, zoals een stoornis in het autis­tische spectrum, was daarom een logische stap. Gespe­ci­a­li­seerde leraren werken met het overige school­per­soneel samen om deze leerlingen te helpen integreren. Autis­tische leerlingen die bijna klaar zijn met hun school­loopbaan ontvangen een leerwerkplek aangevuld met begeleiding door de betrokken medewerkers van school.

impact

De video­coa­ching pakt heel positief uit. Het effect voor de leerlingen is enorm, ze zien zichzelf waardoor hun zelfver­trouwen en zelfstan­digheid groeit. Daarnaast is de hoop dat deze leerlingen door hun werkplek­er­varing straks een goede kans maken op de arbeids­markt. Vanwege het succes is vanuit andere scholen ook interesse getoond in deze begelei­dingsvorm. Inmiddels vindt ook uitwis­seling plaats tussen leraren.

wat kunnen we leren

Iedereen mag meedoen! Dat vraagt soms extra inspanning maar levert op dat een ander met minder kansen dezelfde mogelijk­heden krijgt.

Print Friendly, PDF & Email