Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

ISR143 Multicultureel kinderkamp

projectomschrijving

Naarmate het Israë­lisch-Pales­tijnse conflict voort­duurt, escaleert de vijand­schap makkelijk tussen deze bevol­kings­groepen. Al op jonge leeftijd leren Israë­liërs en Pales­tijnen elkaar te zien als 'de vijand'. De chris­te­lijke organi­satie Musalaha biedt Israë­lische en Pales­tijnse kinderen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens een zomerkamp. Door samen te eten, (spel)activiteiten te doen en de Bijbel te bestu­deren, leren zij stereotype denkbeelden te doorbreken en relaties met elkaar op te bouwen.

waarom dit project?

Doordat er weinig inter­actie is tussen beide bevol­kings­groepen worden weder­zijdse misvat­tingen en stereo­typen zelden betwist. Helaas wakkert haat aan door pijnlijke ervaringen aan beide kanten. Persoon­lijke ontmoe­tingen zijn cruciaal om in navolging van Christus stappen te kunnen zetten richting echte verzoening. Musalaha is de enige religieuze organi­satie die sinds 1990 met Israë­liërs en Pales­tijnen samen­werkt om relaties op te bouwen en een verzoe­nings­proces te beginnen.

 

impact

Als kinderen op jonge leeftijd leren barrières van haat af te breken, komt er een nieuwe generatie die de samen­leving wil trans­for­meren, zodat de cirkel van vijan­digheid wordt doorbroken. De invloed van deze zomer­kampen is zichtbaar in de huidige kampleiders die zelf als kind hebben deelge­nomen aan de kampen en zich nu hiervoor willen inzetten.

wat kunnen we leren

Musalaha heeft op basis van jaren­lange ervaring een model van verzoening ontwikkeld. Dit omvat een proces met een aantal fasen. Het proces begint altijd met het opbouwen van relaties, waarbij men bereid is naar elkaar te luisteren. Via regel­matige follow-ups met de deelnemers worden relaties onder­houden en verdiept. En de deelnemers verspreiden op hun beurt de boodschap van verzoening naar anderen.

Print Friendly, PDF & Email