Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

jaarboek

taak

Het jaarlijks doen verschijnen van een jaarboek met daarin alle relevante gegevens voor het kerkelijk leven.

secretaris

ds. H.J.Th. Velema
Zuidwol­di­gerweg 12
7908 AD Hoogeveen
t 0528-270485
m hjthvelema@telfort.nl

het Jaarboek

Jaarlijks verschijnt begin april het Jaarboek van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. Het is een uitgave van Buijten & Schip­per­heijn Motief te Amsterdam.
Naast alle gegevens van de plaat­se­lijke kerken, predi­kanten, deputaat­schappen, bonden, algemene vereni­gingen, stich­tingen, werkgroepen, comités en commissies, lande­lijke en classicale perio­dieken, corres­pon­de­rende kerken, wordt een jaarover­zicht opgenomen en een drietal artikelen geplaatst.

De redactie van het Jaarboek wordt gevormd door drie door de generale synode benoemde deputaten: ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters en ds. H.J.Th. Velema. Secundi zijn di. G.P.M. van der Linden en B. Bikker.

bestelinformatie

U kunt het Jaarboek bestellen via onze webwinkel.

Print Friendly, PDF & Email