Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

jaarboek

taak

Het jaarlijks doen verschijnen van een jaarboek met daarin alle relevante gegevens voor het kerkelijk leven.

secretaris

mw. B. Bikker
Liviu­slaan 14
2314 CE Leiden
m:jaarboek@cgk.nl

het Jaarboek

Jaarlijks verschijnt begin april het Jaarboek van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. Het is een uitgave van Buijten & Schip­per­heijn Motief te Amsterdam.
Naast alle gegevens van de plaat­se­lijke kerken, predi­kanten, deputaat­schappen, bonden, algemene vereni­gingen, stich­tingen, werkgroepen, comités en commissies, lande­lijke en classicale perio­dieken, corres­pon­de­rende kerken, wordt een jaarover­zicht opgenomen en een drietal artikelen geplaatst.

De redactie van het Jaarboek wordt gevormd door drie door de generale synode benoemde deputaten: ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters en mw. B. Bikker. Secundi zijn ds. H.J. Th. Velema en ds. A. Brons.

bestelinformatie

U kunt het Jaarboek bestellen via onze webwinkel.

Print Friendly, PDF & Email