Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kamer van koophandel

koepelinschrijving kerkverband

In het kader van de Handels­re­gis­terwet in 2008 zijn kerkge­noot­schappen wettelijk verplicht zich te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Deputaten finan­ciële zaken hebben - in overleg met deputaten verte­gen­woor­diging - de uitvoering van deze verplichting voor onze kerken, deputaat­schappen en andere organen uitge­werkt. Daardoor kan voor onze kerken en al hun organen één nummer bij elke Kamer van Koophandel worden gehanteerd.

Het inschrijf­nummer is: 09197249

Tenaam­stelling: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland
Adres: Ghandis­traat 2, 3902 KD Veenendaal
Activiteit: kerkgenootschap

 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • Dit nummer dient te worden gehan­teerd als van officiële zijde, bijvoor­beeld door de bank, daarom wordt gevraagd.

  eigen inschrijving plaatselijke kerken

  Alle plaat­se­lijke kerken (voor zover zij nog geen KvK-inschrijving hadden) zijn begin 2020 ingeschreven in het Handels­re­gister van de Kamer van Koophandel. Hiermee kunnen zij zich in de toekomst makke­lijker identi­fi­ceren als rechts­persoon en bestuurders door middel van E-herkenning.

  De kerken zijn hierover geïnfor­meerd met onder­staande brief: 

 • brief aan kerken registratie Kamer van Koophandel (feb. 2020)
 • De vooraan­kon­diging die al eerder verstuurd werd:

 • brief aan kerken inschrijving Kamer van Koophandel (juli 2019)
 • Voor vragen kunt u contact opnemen met het Diensten­bureau, de heer Bertjan Groot­hedde, telefoon: 0318-582376.

  Print Friendly, PDF & Email