Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

kamer van koophandel

In het kader van het in werking treden van de Handels­re­gis­terwet in 2008 zijn kerkge­noot­schappen wettelijk verplicht zich te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Deputaten finan­ciële zaken hebben de uitvoering van deze verplichting voor onze kerken, deputaat­schappen en andere organen in overleg met deputaten verte­gen­woor­diging uitge­werkt.
Deze inspanning heeft er in geresul­teerd dat voor onze kerken en al hun organen één nummer bij elke Kamer van Koophandel kan worden gehan­teerd.

Het inschrijf­nummer is: 09197249

Tenaam­stelling: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland
Adres: Ghandis­traat 2, 3902 KD Veenendaal
Activiteit: kerkge­noot­schap

Dit nummer dient te worden gehan­teerd als van officiële zijde, bijvoor­beeld door de bank, daarom wordt gevraagd.

Mocht deze mededeling bij u vragen oproepen dan kunt u contact opnemen met het Diensten­bureau, de heer Willem Woudstra, telefoon: 0318-582371.

incas­santen ID

Het incas­santen-ID is een uniek nummer waarmee organi­saties die met incasso’s werken voor de banken altijd te herkennen en te herleiden zijn. Dit incas­santen ID wordt uitge­geven door de banken. Het nummer is gebaseerd op onder meer het inschrijf­nummer bij de Kamer van Koophandel en een volgnummer. Aangezien kerke­lijke gemeenten in de regel geen eigen KvK-registra­tie­nummer hebben, wordt hiervoor het KvK-nummer van de lande­lijke kerk gebruikt. Dit KvK-nummer (09197249) wordt aangevuld met een door het Diensten­bureau verstrekt volgnummer (4 posities). Zie hieronder voor meer infor­matie of voor het incas­santen-ID van uw kerk.

Print Friendly, PDF & Email