Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

kamer van koophandel

In het kader van de Handels­re­gis­terwet in 2008 zijn kerkge­noot­schappen wettelijk verplicht zich te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Deputaten finan­ciële zaken hebben - in overleg met deputaten verte­gen­woor­diging - de uitvoering van deze verplichting voor onze kerken, deputaat­schappen en andere organen uitge­werkt. Daardoor kan voor onze kerken en al hun organen één nummer bij elke Kamer van Koophandel worden gehan­teerd.

Het inschrijf­nummer is: 09197249

Tenaam­stelling: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland
Adres: Ghandis­traat 2, 3902 KD Veenendaal
Activiteit: kerkge­noot­schap

Dit nummer dient te worden gehan­teerd als van officiële zijde, bijvoor­beeld door de bank, daarom wordt gevraagd.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het Diensten­bureau, de heer Willem Woudstra, telefoon: 0318-582371.

incassanten ID

Het incas­santen-ID is een uniek nummer waarmee organi­saties die met incasso’s werken voor de banken altijd te herkennen en te herleiden zijn. Dit incas­santen ID wordt uitge­geven door de banken. Het nummer is gebaseerd op onder meer het inschrijf­nummer bij de Kamer van Koophandel en een volgnummer. Aangezien kerke­lijke gemeenten in de regel geen eigen KvK-registra­tie­nummer hebben, wordt hiervoor het KvK-nummer van de lande­lijke kerk gebruikt. Dit KvK-nummer (09197249) wordt aangevuld met een door het Diensten­bureau verstrekt volgnummer (4 posities). Zie hieronder voor meer infor­matie of voor het incas­santen-ID van uw kerk.

Print Friendly, PDF & Email