Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kerk in de buurt

'kerk in de buurt' zijn

Wilt u als gemeente van betekenis zijn voor de mensen in uw dorp of wijk? ´Kerk in de buurt´ helpt u daarbij! Aan de hand van de gidsen ontdekt u zelf de antwoorden op vragen als: Wat wilt u brengen als kerk? Hoe komt u in contact met buurt­be­woners? Hoe maken we mensen enthou­siast om mee te doen? En waarom is het belangrijk om dit als kerk te doen?

voorbeeld-initiatieven

Kerk in de buurt’ helpt u als gemeente verder. Aan de hand van een praktische startgids ontdekt u hoe uw buurt eruit ziet en wat past bij uw gemeente. Daarna kunt u een van de voorbeeld-initi­a­tieven kiezen om mee aan de slag te gaan in uw buurt of een eigen initi­atief vormgeven. Het project 'Kerk in de Buurt' is een gezamenlijk initi­atief van de Protes­tantse Kerk Nederland, Kerk in Actie, de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk, Neder­lands Gerefor­meerde Kerk en de Gerefor­meerde Kerk Vrijgemaakt. 

uitgangspunten

De startgids én de gidsen bij de voorbeel­di­ni­ti­a­tieven zijn ontwikkeld op basis van de ervaringen van lokale gemeenten. In alle initi­a­tieven zijn er drie belang­rijke uitgangspunten:

  • het evangelie wordt gedeeld in daden én met woorden. De verhouding kan wisselend zijn: soms is er meer aandacht voor de woorden, soms meer voor de daden; 
  • als 'Kerk in de buurt' richt u zich voorna­melijk op mensen die niet betrokken zijn bij een kerke­lijke gemeen­schap en sluit aan bij wat er speelt in de buurt; 
  • het draait altijd om relaties met mensen en niet om de activiteit zelf. De activiteit is een middel om relaties met mensen te bouwen en te onder­houden. Een uitge­werkt voorbeeld kan altijd naar de eigen situatie worden aangepast. 

netwerkontmoetingen

Wanneer u aan de slag gaat met de startgids of met één van de uitge­werkte initi­a­tieven, kunt u deelnemen aan de netwerk­ont­moe­tingen van ‘Kerk in de buurt’. Tijdens die ontmoe­tingen kunt u met andere kerken ervaringen uitwis­selen, nieuwe ideeën opdoen en inspi­re­rende workshops volgen. 

Er zijn 6 gidsen beschikbaar.
Bestel ze met het formulier
onderaan de pagina!

startgids

Hoe helpt  ‘Kerk in de buurt’ u als gemeente verder?  Aan de hand van de praktische startgids ontdekt u hoe uw buurt eruit ziet en wat past bij uw gemeente. Daarna kunt u één van de voorbeel­di­ni­ti­a­tieven kiezen om mee aan de slag te gaan in de buurt of een eigen initi­atief vormgeven.

huiskamer van de wijk

Voldoende menskracht en een beschikbare ruimte? Open een ‘Huiskamer van de wijk’ als een plek in én van de buurt waar wordt georga­ni­seerd, ontmoet, samen­ge­werkt en verdiend. Lees meer over de huiskamer van de wijk ‘Open Arms’ in Rotterdam en ‘De Oude Bieb’ in Dirksland en hoe u dat kunt opzetten.

mobiel kerkje

Creatieve duizend­poten aanwezig? Bouw een mobiel kerkje dat bij hoogtij­dagen en events present kan zijn in uw buurt. De kerk beweegt zich op deze manier letterlijk naar de mensen toe. Lees over het mobiele kerkje in Beilen, door wie en wanneer het wordt gebruikt en wat erbij komt kijken om het zelf te ontwerpen.

ontmoetingstuin

Grond naast het kerkgebouw beschikbaar? Creëer een ontmoe­tingstuin die inspi­reert en bijdraagt aan de ontmoeting en leefbaarheid van de buurt. Lees over de Ontmoe­tingstuin van de Ontmoe­tingskerk in Nijmegen, met wie u samen­werkt en hoe u zelf een tuin kunt aanleggen.

verhalenhuis

Affiniteit met cultuur? Begin een Verha­lenhuis waar in diverse creatieve vormen bijbel­ver­halen en chris­te­lijke inspi­ratie wordt verbonden met het leven van mensen in de buurt. Lees meer over het Verha­lenhuis in Haarlem, op welke vier pijlers het is gebouwd en wat er nodig is om zelf een Verha­lenhuis te starten.

buurtsoep

Keuken­lief­hebbers aanwezig?  Kook een Buurtsoep en ervaar hoe mensen elkaar beter leren kennen. Hoe er boven een kom soep meer sociale cohesie ontstaat en eenzaamheid in de buurt wordt bestreden. Lees meer over de Dorpssoep in Leersum, welke rol duurzaamheid speelt en hoe u een Buurtsoep kunt organiseren.

Aanvraag gidsen Kerk in de Buurt

Aanvraag­for­mulier voor 6 gratis gidsen. Aan u de keuze!
    Wij sturen u voor elke aange­vraagde gids een e-mail met een link. U kunt dan de gids downloaden.
Print Friendly, PDF & Email