Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

kies een traject

Een overzicht van de verschil­lende missi­o­naire trajecten waaraan je als gemeente kunt deelnemen. Al deze trajecten onder­steunen wij vanuit de CGK.

missionair leertraject

Een tweejarig traject voor geves­tigde gemeenten. Een team uit de gemeente leert in samen­werking met de kerkenraad hoe ze met elkaar én de gemeente missi­o­naire stappen kunnen zetten. In het eerste jaar leren ze wat er nodig is in hun speci­fieke context, leren ze wat God van hen vraagt, wat hun gaven en talenten zijn en hoe ze daarmee missi­onair dienstbaar kunnen zijn aan de mensen om hen heen. Onder begeleiding van missi­oloog ds. Jan van ’t Spijker en evangelist Andries Bakker. In het tweede jaar gaan ze praktisch aan de slag met gestelde doelen en verlangens onder leiding van coach en theoloog Remmelt Meijer.

Meer infor­matie op www.cgk.nl/missionair-leertraject.

Focus

In samen­werking met de IZB wordt de gehele gemeente meege­nomen in een traject om te groeien in missi­o­naire bewust­wording. Van gespreks­ma­te­riaal voor kringen tot thema­diensten, met onder­steuning van missi­onair consulent ds. Jelle Nutma als extern begeleider. Vragen als ‘hoe volg ik Jezus in mijn dagelijks leven’ komen aan de orde.

interesse in FOCUS?

Neem contact op met evangelisatie@cgk.nl als je kerkenraad interesse heeft. Ook met vragen of als meedraaien in de eerste pilot voor jouw gemeente een goed idee zou kunnen zijn. Meer infor­matie op www.izb.nl/focus.

leergemeenschap pionieren

Gemeenten kunnen ook het verlangen hebben om een groep(je) gemeen­te­leden uit te zenden, die in een speci­fieke buurt of in een specifiek netwerk een nieuwe chris­te­lijke (pioniers)gemeenschap gaan vormen. In samen­werking met de PKN biedt deputaten evange­li­satie een driejarig traject aan waarin pioniers­teams op die weg onder­steund worden, begeleid door missi­onair consu­lenten ds. Peter L.D. Visser en Petra de Jong-Heins.
Lees meer over de verken­nings­avond die wij organi­seren, of neem contact op met één van de missi­onair consu­lenten via evangelisatie@cgk.nl.

Umoja

Een traject waarin je als gemeente aan de hand van Bijbel­studies en creatieve opdrachten ontdekt hoe je mee kunt doen met Gods missie in je eigen omgeving. De eerste stap is het samen ontdekken van die missie en de rol van de kerk daarin. Stap 2 is het inven­ta­ri­seren van je eigen ‘brood en vis’. Vervolgens ga je de wijk in kaart brengen en leren over wat daar allemaal speelt. Door bijvoor­beeld samen door de wijk te wandelen en een wijkdes­kundige uit te nodigen. Tenslotte maak je op basis van alles wat je hebt geleerd plannen voor de toekomst. Het traject duurt ongeveer 2 jaar en wordt begeleid door een ervaren trainer.

Meer infor­matie op www.umojanederland.nl

Print Friendly, PDF & Email