Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

klachten

klach­ten­pro­cedure inzake misbruik

De generale synode (GS) heeft op 22 november 2001 met betrekking tot misbruik van pastorale en andere kerke­lijke gezags­re­laties een klach­ten­pro­cedure vastge­steld en een commissie seksueel misbruik benoemd. Tevens werd in dit verband besloten een gedragscode als morele richtlijn te aanvaarden.

 • klach­ten­pro­cedure

 • gedragscode
 • het Meldpunt

  Bij het Meldpunt kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slacht­offer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimi­datie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkge­meen­schap een bepaalde functie bekleedt.
  Het Meldpunt is een initi­atief van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, de Neder­lands Gerefor­meerde Kerk en de Gerefor­meerde Kerk (vrijge­maakt).

  Lees meer op de website van het Meldpunt.

  appel­pro­cedure

  Hieronder vindt u de Integrale Regeling voor de Appel­pro­cedure.
  Deze is vastge­steld op de generale synode van 2013.

 • integrale regeling appel­pro­cedure
 • geschil­len­com­missies

  De generale synode 2010 heeft besloten dat iedere parti­cu­liere synode een geschil­len­com­missie moet aanstellen, zoals vermeld in bijlage 27 van de Kerkorde.
  Wanneer zich een geschil voordoet tussen kerkenraad en gemeen­te­leden, tussen kerken­raads­leden onderling of deputaat­schappen, bestaat er de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschil­len­comm­missie. Als onafhan­ke­lijke derde probeert de geschil­len­com­missie dan samen met beide partijen tot een oplossing te komen.
  De geschil­len­com­missie velt geen oordeel en doet geen bindende uitspraak, maar treedt op als mediator naar de generale synode.

  parti­cu­liere synode van het noorden

  Leden:
  ds. H. Korving - voorzitter
  mw. N. Sikkema-Holwerda - secre­taris
  dhr. J.R. Bügel
  dhr. R.N. Boonstra

  Contact­ge­gevens scriba:
  Koekoeklaan 27
  7905 HJ Hoogeveen
  m: therapeut@nynkesikkema.nl

  parti­cu­liere synode van het oosten

  Leden:
  dhr. H. Verheij - voorzitter
  dhr. mr. M. van Hunnik - secre­taris
  mevr. mr. dr. G.W. Brands-Bottema
  mevr. A.T. van Deelen-Westerterp
  dhr. drs. M. Otter
  dhr. W. van Zwol

  Contact­ge­gevens scriba:
  Postbus 334
  3900 AH Veenendaal
  m: cie.geschiloplossing@gmail.com

  parti­cu­liere synode van het westen

  Leden:
  ds. A.P. van Lange­velde - voorzitter
  mevr. P.C.H. Star – van Tongeren - secre­taris
  ds. A.G. van der Heijden
  dhr. W. Bijleveld
  dhr. L. Voort­huijzen
  mevr. M. Oosterman

  Contact­ge­gevens scriba:
  Kanaal­straat 12
  2231 KC Rijnsburg
  m: starvantongeren@gmail.com

  parti­cu­liere synode van het zuiden

  Leden:
  dhr. A. Visser - voorzitter
  dhr. P. van Duijvenbode - secre­taris
  ds. J.W. van Pelt
  dhr. H. Stapel
  mw. M.H.N. Driesse

  Contact­ge­gevens scriba:
  Postbus 334
  3900 AH Veenendaal
  m: geschiloplossing.psz@gmail.com

  Print Friendly, PDF & Email