Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

klachten

klach­ten­pro­cedure inzake misbruik

De generale synode (GS) heeft op 22 november 2001 met betrekking tot misbruik van pastorale en andere kerke­lijke gezags­re­laties een klach­ten­pro­cedure vastge­steld en een commissie seksueel misbruik benoemd. Tevens werd in dit verband besloten een gedragscode als morele richtlijn te aanvaarden.

 • klach­ten­pro­cedure

 • gedragscode
 • het Meldpunt

  Bij het Meldpunt kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slacht­offer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimi­datie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkge­meen­schap een bepaalde functie bekleedt.
  Het Meldpunt is een initi­atief van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, de Neder­lands Gerefor­meerde Kerk en de Gerefor­meerde Kerk (vrijge­maakt).

  Lees meer op de website van het Meldpunt.

  appel­pro­cedure

  Hieronder vindt u de Integrale Regeling voor de Appel­pro­cedure.
  Deze is vastge­steld op de generale synode van 2013.

 • integrale regeling appel­pro­cedure
 • geschil­len­com­missies

  De generale synode 2010 heeft besloten dat iedere parti­cu­liere synode een geschil­len­com­missie moet aanstellen, zoals vermeld in bijlage 27 van de Kerkorde.
  Wanneer zich een geschil voordoet tussen kerkenraad en gemeen­te­leden, tussen kerken­raads­leden onderling of deputaat­schappen, bestaat er de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschil­len­comm­missie. Als onafhan­ke­lijke derde probeert de geschil­len­com­missie dan samen met beide partijen tot een oplossing te komen.
  De geschil­len­com­missie velt geen oordeel en doet geen bindende uitspraak, maar treedt op als mediator naar de generale synode.

  parti­cu­liere synode van het noorden

  Leden:
  ds. H. Korving - voorzitter
  mw. N. Sikkema-Holwerda - secre­taris
  dhr. J.R. Bügel
  dhr. R.N. Boonstra

  Contact­ge­gevens scriba:
  Koekoeklaan 27
  7905 HJ Hoogeveen
  m: therapeut@nynkesikkema.nl

  parti­cu­liere synode van het oosten

  Leden:
  dhr. H. Verheij - voorzitter
  dhr. mr. M. van Hunnik - secre­taris
  mevr. mr. dr. G.W. Brands-Bottema
  mevr. A.T. van Deelen-Westerterp
  dhr. drs. M. Otter
  dhr. W. van Zwol

  Contact­ge­gevens scriba:
  Postbus 334
  3900 AH Veenendaal
  m: cie.geschiloplossing@gmail.com

  parti­cu­liere synode van het westen

  Leden:
  ds. A.P. van Lange­velde - voorzitter
  mevr. P.C.H. Star – van Tongeren - secre­taris
  ds. A.G. van der Heijden
  dhr. W. Bijleveld
  dhr. L. Voort­huijzen
  mevr. M. Oosterman

  Contact­ge­gevens scriba:
  Kanaal­straat 12
  2231 KC Rijnsburg
  m: starvantongeren@gmail.com

  parti­cu­liere synode van het zuiden

  Leden:
  dhr. A. Visser - voorzitter
  dhr. P. van Duijvenbode - secre­taris
  ds. J.W. van Pelt
  dhr. H. Stapel
  mw. M.H.N. Driesse

  Contact­ge­gevens scriba:
  Postbus 334
  3900 AH Veenendaal
  m: geschiloplossing.psz@gmail.com

  Print Friendly, PDF & Email