Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

kleine kerken

taak

De taken van de commissie kleine kerken zijn:

 • onder­zoeken waarom gemeenten in de afgelopen twintig jaar opgeheven moesten worden en
  welke lessen daaruit te trekken zijn;
 • onderzoek te doen naar de offer­vaar­digheid in onze kerken en de solida­riteit binnen het kerkverband,
  zo mogelijk in samen­werking met de commissie die vanuit het rapport van de desbe­tref­fende
  synodale commissie over de minimum­bij­dragen wordt voorge­steld;
 • onderzoek te doen onder kerken in het buitenland waarmee onze kerken een relatie hebben en
  die uit veelal kleine gemeenten bestaan, hoe het mogelijk is dat kleine gemeenten kunnen voort­be­staan
  én een eigen predikant hebben en welke aanbe­ve­lingen dit met zich meebrengt;
 • onderzoek te doen naar de mogelijk­heden van herori­ën­tatie op de inrichting van ons kerke­lijke
  leven;
 • onderzoek te doen naar de bekos­tiging van de nascholing van predi­kanten;
 • te onder­zoeken hoe het mogelijk gemaakt kan worden dat kleine gemeenten toch een eigen
  predikant hebben

secre­taris

samen­roeper is ds. J.G. Schenau
De Tol 3
4462 AZ Goes
t 0113-216370
m predikant@cgk-goes.nl

Print Friendly, PDF & Email