Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

kleine kerken

taak

De taken van de commissie kleine kerken zijn:

 • onder­zoeken waarom gemeenten in de afgelopen twintig jaar opgeheven moesten worden en
  welke lessen daaruit te trekken zijn;
 • onderzoek te doen naar de offer­vaar­digheid in onze kerken en de solida­riteit binnen het kerkverband,
  zo mogelijk in samen­werking met de commissie die vanuit het rapport van de desbe­tref­fende
  synodale commissie over de minimum­bij­dragen wordt voorge­steld;
 • onderzoek te doen onder kerken in het buitenland waarmee onze kerken een relatie hebben en
  die uit veelal kleine gemeenten bestaan, hoe het mogelijk is dat kleine gemeenten kunnen voort­be­staan
  én een eigen predikant hebben en welke aanbe­ve­lingen dit met zich meebrengt;
 • onderzoek te doen naar de mogelijk­heden van herori­ën­tatie op de inrichting van ons kerke­lijke
  leven;
 • onderzoek te doen naar de bekos­tiging van de nascholing van predi­kanten;
 • te onder­zoeken hoe het mogelijk gemaakt kan worden dat kleine gemeenten toch een eigen
  predikant hebben

secretaris

samen­roeper is ds. J.G. Schenau
Brinkersweg 23a
8071 GR Nunspeet
t 0341-267887
m jgschenau@cgknunspeet-ichthus.nl

Print Friendly, PDF & Email