Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

lente in de kerk (vanaf 26 september)

De wereld­wijde corona­crisis heeft diepe sporen getrokken in onze samen­leving. Het kerkelijk leven is op veel plaatsen ontwricht en het is de vraag hoe gemeenten uit de crisis tevoor­schijn komen. 
 
De corona­crisis versterkt daarmee het gevoel dat een gure, winterse kou veel kerken in haar greep heeft. We somberen met elkaar over lege kerkbanken, afnemende interesse in de Bijbel en het geloof dat verdwijnt naar de rand van de samenleving. 
 
Durven we nog wel op groei en bloei te hopen?
 
De winterse realiteit is echter niet het héle verhaal. Dat ondervond René van Loon, predikant in Rotterdam. Hij zocht in de afgelopen jaren de lente op in kerken. Hij zag bloesem in oude geves­tigde kerken, bloei in talloze inter­na­ti­onale gemeen­schappen en groei van nieuwe kerkplanten. 
Er sprankelt op verschil­lende plaatsen - óók te midden van de crisis - iets van de onver­wachte vreugde die het boek Hande­lingen doortrekt.
 
Het programma van de inspi­ra­tiedag die door de corona­crisis moest worden afgeblazen, wordt online alsnog gepre­sen­teerd. Juist in deze tijd, waarin we meer dan ooit de noodzaak van genade en een nieuw begin proeven, willen we momenten van nieuw begin delen.
 
Vanaf 26 september 2020 vieren we daarom samen de lente in de kerk. En voeden we elkaar met het vertrouwen dat de lente door kan zetten. Hoopvol, realis­tisch en in het geloof dat God zelfs bergen kan verzetten.
 

bestel het boek bij inschrijving

(geen verzend­kosten bij gelijk­tijdige aanmelding voor een webinar)

26 september uitzending
Lente in de kerk! in samen­werking met de EO (gratis!)
28 september t/m 26 november: 18 inspi­re­rende webinars en instruc­tieve video’s (elke week verschijnen er 2)
Voor de start­prijs van € 17,50 neem je al deel aan 1 webinar naar keuze (incl. video) + het gratis slotwe­binar. Selecteer je meer webinars, dan worden ze gaandeweg goedkoper: voor 2 webinars betaal je € 29,50 ; 3 webinars heb je al voor € 40,50; 4 voor € 48,00; 5 voor € 55,00; 6 voor € 63,00; 7 voor € 70,00; en bij 8 of meer webinars betaal je een vast bedrag van € 75,00. Het slotwe­binar op 26 november is steeds bij deze prijs inbegrepen. 

voor iedereen

Lente in de kerk! is bedoeld voor gemeen­te­leden, voorgangers en andere belangstellenden. 
Volg de uitzending en webinars samen met vrienden, familie, huiskring en/of buurtgenoten!

onze tips voor webinars (alle 18 goed):

bloeiend jeugdwerk

Twintigers verlangen naar een kerk waar ze thuis kunnen komen. - Tieners hebben behoefte aan verant­woor­de­lijkheid en gemeen­schap. - Kinderen zijn nieuws­gierig, leergierig en willen uitge­daagd worden.

webinar­leiders:
Anko Oussoren
(Praktijk­centrum)
Jenne Minnema
(CGJO)

donderdag 12 november 19.30 uur

5 manieren van missionair ‘tuinieren’ in Gods wereld

Word je benauwd van de gedachte aan preken op ‘het sinaas­ap­pel­kistje’ of liederen zingen middenin de stad? Kom dan tijdens deze workshop ontdekken dat er mogelijk­heden zijn waar jij van tot bloei komt, samen met de wereld om je heen. Zoek de bloei!

webinar­leiders:
Petra de Jong
ds. Peter Visser
(missi­onair consu­lenten CGK)

donderdag 15 oktober, 19.30 uur

Heer, leer ons bidden

Grote bewegingen van God in de kerkge­schie­denis zijn vaak terug te voeren naar de kerk die ervoor kiest Jezus te ontmoeten in gebed. Maar hoe geef je gebed vorm in de gemeente? Wat kan je onder­nemen zodat het gebeds­leven van de gehele kerk gaat groeien?

webinar­leiders:
Coen Legemaate
(ICF Rotterdam)
Edwin Hamelink
(24/7 Prayer)

maandag 28 september, 19.30 uur

kerk zijn in de buurt

Hoe mooi zou het zijn als iedere kerk een plek van hoop en herstel zou zijn voor zijn buurt? We willen de kansen die God geeft met elkaar verkennen en uitda­gingen bespreken.

webinar­leiders:
Herman Bouma
Tear
Umoja Nederland

donderdag 1 oktober, 19.30 uur

partners van Lente in de kerk:

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl