Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

medewerkers

management

Jos van den Berg

manager diensten­bureau

t 0318-582355
m j.vandenberg@cgk.nl

Rita Blanken­stijn

office manager
secre­ta­resse zending

t 0318-582370
m r.blankenstijn@cgk.nl

overige teamleden

Henriëtte Bal

medewerker pr en commu­ni­catie

t 0318-582375
m h.bal@cgk.nl

Willy Boone

secre­ta­ri­aats­me­de­werker algemene zaken en admini­stratie De Wekker
t 0318-582374
m w.boone@cgk.nl

Ruth Brouwer

teamon­der­steuner evange­li­satie

t 0318-582364
m r.brouwer@cgk.nl

Bertjan Groot­hedde

finan­cieel beleids­me­de­werker

t 0318-582355

m b.groothedde@cgk.nl

Lia van Groot­heest

pr-medewerker
eindre­dacteur Doorgeven
secre­ta­resse diaconaat

t 0318-582369
m l.vangrootheest@cgk.nl

Bertine Heikamp

K
secre­ta­resse diaconaat

t 0318-582367
m b.heikamp@cgk.nl

Simcha van Heiningen

pr-medewerker

t 0318-582373
m s.vanheiningen@cgk.nl

Nely van Ingen

K
boekhoud­kundig medewerker
admini­stratie De Wekker

t 0318-582372
m n.vaningen@cgk.nl

Petra de Jong-Heins

evange­li­sa­tie­con­sulent

t 0318-582364
m p.dejong@cgk.nl

Erjan van der Linde

diaconaal consulent

t 0318-582361
m e.vanderlinde@cgk.nl

Krijnie de Roos

X
receptie en telefoon
secre­ta­ri­aats­me­de­werker algemene zaken

t 0318-582350
m k.deroos@cgk.nl

Willie Ruizendaal-van Diermen

secre­ta­resse zending
reser­ve­ringen preek­beurten

t 0318-582362
m w.ruizendaal@cgk.nl

Willem van 't Spijker

K
zendings­con­sulent

t 0318-582360
m w.vantspijker@cgk.nl

Lilian Steensma

X
secre­ta­resse en pr-medewerker diaconaat

t 0318-582367
m l.steensma@cgk.nl

Peter Visser

X
evange­li­sa­tie­con­sulent

t 0318-582364
m p.visser@cgk.nl

Rebecca Wieman

receptie en telefoon
secre­ta­ri­aats­me­de­werker algemene zaken

t 0318-582350
m r.wieman@cgk.nl

Willem Woudstra

admini­strateur
systeem­be­heerder

t 0318-582371
m w.woudstra@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email