Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

medewerkers

management

Bertjan Groothedde

manager diensten­bureau

t 0318-582376
m b.groothedde@cgk.nl

Rita Blankenstijn

office manager
coördi­nator zending

t 0318-582370
m r.blankenstijn@cgk.nl

overige teamleden

Willy Boone

secre­ta­ri­aats­me­de­werker algemene zaken en admini­stratie De Wekker
t 0318-582374
m w.boone@cgk.nl

Ruth Brouwer

teamon­der­steuner evangelisatie

t 0318-582364
m r.brouwer@cgk.nl

Arianne Frelink

Arianne Frelink

medewerker pr en communicatie

t 0318-582375
m a.frelink@cgk.nl

Arianne Hoekstra

secre­ta­resse diaconaat

t 0318-582367
m a.hoekstra@cgk.nl

René Hubregtse

diaconaal consulent

t 0318-582368
m r.hubregtse@cgk.nl

Nely van Ingen

boekhoud­kundig medewerker
admini­stratie De Wekker

t 0318-582372
m n.vaningen@cgk.nl

Petra de Jong-Heins

evange­li­sa­tie­con­sulent

t 0318-582364
m p.dejong@cgk.nl

Erjan van der Linde

diaconaal consulent

t 0318-582361
m e.vanderlinde@cgk.nl

Mirjam Nelisse

secre­ta­resse zending
reser­ve­ringen preekbeurten

t 0318-582362
m m.nelisse@cgk.nl

Jelle Nutma

missi­onair consulent

t 0318-582350
m j.nutma@cgk.nl

Krijnie de Roos

receptie en telefoon
secre­ta­ri­aats­me­de­werker algemene zaken

t 0318-582350
m k.deroos@cgk.nl

Lia Spekschoor- van Grootheest

pr-medewerker diaconaat
eindre­dacteur Doorgeven

t 0318-582369
m l.spekschoor@cgk.nl

Willem van 't Spijker

zendings­con­sulent

t 0318-582360
m w.vantspijker@cgk.nl

Marinka Valkenburg

secre­ta­resse diaconaat

t 0318-582367
m m.valkenburg@cgk.nl

Peter Visser

evange­li­sa­tie­con­sulent

t 0318-582364
m p.visser@cgk.nl

Rebecca Wieman

receptie en telefoon
secre­ta­ri­aats­me­de­werker algemene zaken

t 0318-582350
m r.wieman@cgk.nl

Willem Woudstra

admini­strateur
systeem­be­heerder

t 0318-582371
m w.woudstra@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl