Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Micha

Deputaten diaconaat parti­ci­peren in Micha Nederland. Deze organi­satie zet zich in voor 'goed en recht doen''. Geïnspi­reerd op Micha 6:8.

roep van Micha

De profeet Micha maakte zich in zijn tijd druk om de wereld die hij om zich heen zag. Onrecht, uitbuiting, armoede. Hij deed een sterke oproep om recht te doen, 'trouw te betrachten'. In onze tijd is de situatie niet veel anders. Ook nu is er veel onrecht, uitbuiting en armoede. Maar wat doen wij er tegen? De initi­a­tieven van Micha zijn voor iedereen die nadenkt over onrecht, armoede, mens en natuur en dit wil verbinden met zijn geloof.

Micha Cursus en Basic

De Micha Cursus helpt u aan de slag te gaan. Met deze cursus gaat u samen met (andere)gemeenteleden nadenken over recht doen én meteen praktisch aan de slag in uw eigen omgeving. U kunt het verschil maken. Lees meer …

Is de stap naar Micha Cursus nog te groot, maak dan eerst kennis met Micha op een intro­duc­tie­avond. Lees meer …

Micha Young

Voor jongeren vanaf 15 jaar is er Micha Young. Dit project daagt jongeren uit hun geloof in daden om te zetten. Concrete stappen te zetten in de richting van een meer duurzame en sociale levens­stijl. Het materiaal van Micha Young is geschikt voor gebruik in jeugd­groepen, catechi­sa­tie­lessen e.d. Lees meer …

Micha Zondag

Micha organi­seert jaarlijks een Micha Zondag. Op deze dag staan wereldwijd kerken stil bij goed en recht doen. De thema’s van Micha zijn echter altijd actueel en niet gebonden aan een bepaalde dag. Daarom kunt u op iedere zondag van het jaar Micha Zondag houden. De MIcha Zondag van 2016 viel op 16 oktober. Lees meer …

Micha Duurzaam

Wilt u in uw gemeente beziggaan met bezinning rond schepping en duurzaamheid? Dan kunnen de thema­pak­ketten van Micha Duurzaam u op weg helpen met preek­schetsen, litur­gie­sug­gesties en materiaal voor de kinderen. Lees meer …

Micha 10 jaar

Micha Nederland bestaat dit jaar 10 jaar. Ze besteedt er op aller­hande manier aandacht aan. Lees meer …

Print Friendly, PDF & Email