Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

missionair leertraject

missionair zijn, wat is dat?

Wij geloven dat missi­onair zijn iets funda­men­teels is voor ons kerkzijn. We willen graag met anderen delen wat we zelf hebben ontvangen, van God en van elkaar. En ons bij alles wat we zeggen en doen afvragen of we hiermee ook mensen bereiken die dit nog niet kennen.

in een leertraject, hoe?

Teams uit verschil­lende gemeenten komen één keer per kwartaal bij elkaar voor toerusting en coaching. We werken samen aan visie-vorming:

  • waarvoor bidden we als we denken aan de Grote Opdracht van Christus om alle mensen te bereiken met het evangelie?
  • hoe kunnen we als team met de gemeente contacten leggen in onze omgeving?
  • hoe komen we erachter wat de levens­vragen zijn van de mensen om ons heen?
  • kunnen we ze met daden en woorden dan ook dienen?
  • hoe dan?

Het is een leertraject van twee jaar, een reis die tot verschil­lende bestem­mingen kan leiden. De ene gemeente leert misschien om (vriend­schap­pe­lijke) contacten te leggen met niet-chris­tenen. De andere kiest om te parti­ci­peren in een missi­onair en/of diaconaal initi­atief. De volgende begint mogelijk een pioniersplek met de hoop dat er eens een dochter­ge­meente zal ontstaan.

inhoud

gezamen­lijke ontmoe­tings­dagen
Het missi­onair leertraject bestaat uit ontmoe­tings­dagen (1 startont­moeting en 8 reguliere dagen en tweemaal een 'Op Missiedag', met de gezamen­lijke teams en kerken­raden). De ontmoe­tings­dagen staan voor de deelne­mende gemeen­te­teams in het teken van toerusting, bemoe­diging, gebed en weder­zijds leren.

teamcoa­ching
De missi­onair consu­lenten maken daarnaast, tussen de ontmoe­tings­dagen door, per team een aantal afspraken voor coaching, bij voorkeur op locatie. Onder­werpen hiervoor zijn: de leervraag van het team, de huidige en gewenste situatie en de stapjes die het team kan zetten op weg daarnaar. Er is aandacht voor de groeps­dy­namiek in het team.

'Heb de moed om het roer om te gooien’

Andries Bakker

cursus­leider

'Wij doen ons werk in naam van Hem die alle macht heeft'

ds. Jan van 't Spijker

cursus­leider

Print Friendly, PDF & Email