Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

MOZ060 Coaching landbouw­project

project­om­schrijving

Wie gewassen wil verbouwen, moet daarvoor het een en ander in huis hebben. Niet alleen zaaigoed en goed gereed­schap, maar ook kennis. Die kennis verspreidt de organi­satie Codesa in Mozam­bique (project MOZ061) via radio-uitzen­dingen. Samen met Trans World Radio verzorgt Codesa rondom Mocuba radioprogramma’s over duurzame landbouw. Mannen en vrouwen die onder­vinden dat de adviezen effect hebben, geven de tips door aan hun dorps­ge­noten. Op die manier dringen zij - hopelijk struc­tureel - zelf honger en onder­voeding terug.

waarom dit project?

Trans World Radio zendt in samen­werking met Codesa radioprogramma’s over duurzame landbouw uit. De Westerse methoden van grote akkers ploegen en inzaaien zijn in Mozam­bique vanwege het klimaat niet geschikt. De duurzame methode die via radioprogramma’s wordt uitgelegd, gaat onnodige uitdroging van de grond tegen, maar deze vorm is wel arbeids­in­tensief. Met een radio­pro­gramma worden grotere groepen mensen tegelijk bereikt. Een ander voordeel is dat radio ook geschikt is voor de velen die niet kunnen lezen. Dit project hoopt in 2016/2017 200.000 mensen te bereiken met de uitzen­dingen.

impact

De radioprogramma’s worden gemaakt in de regio zelf en sluiten aan bij de lokale omstan­dig­heden en rekenen met vragen van de luiste­raars. De verwachting is dat de impact na een aanvan­ke­lijke aarzeling groot zal zijn (zie ook project MOZ061)
In eerste instantie richt dit project zich op de regio met een straal van ruim 150km rondom Mocuba, maar in de tweede helft van 2016 wordt de hele provincie Zambezia bereikt via de zgn. korte golfzender van TWR in Swaziland.

wat kunnen we leren?

Als de kerk in een samen­leving relevant wil zijn, moeten woord en daad hand in hand gaan. Daarom worden niet alleen Bijbel­studies maar ook programma’s over duurzame landbouw door TWR en Codesa uitge­zonden. Ter versterking van lichaam en geest.

Print Friendly, PDF & Email