Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

MOZ061 Voedselzekerheid

projectomschrijving

De inwoners van Mozam­bique zijn wat voedsel­voor­ziening betreft groten­deels afhan­kelijk van wat zij zelf op een stukje grond kunnen verbouwen. De lokale organi­satie Codesa helpt boeren­ge­zinnen hun kennis over duurzame landbouw te vergroten. En dat lijkt te werken! Vrouwen en mannen die een training van Codesa hebben gevolgd en die kennis toepassen, hebben meestal een viermaal grotere oogst dan voorheen. Wat niet nodig is voor eigen levens­on­derhoud verkopen zij op de markt. Een opwaartse spiraal die de voedsel­ze­kerheid ten goede komt. 

waarom dit project?

Een stuk land verbouwen is in Mozam­bique een enorme uitdaging. Periodes van grote droogte en hevige regenval wisselen elkaar af. Vaak mislukt dus de oogst door weers­om­stan­dig­heden en dan lijden veel gezinnen honger. Met de juiste kennis over landbouw is dit (deels) te voorkomen. Bijvoor­beeld: grond dat tijdens extreme hitte wordt afgedekt met planten­resten, droogt minder snel uit. Nog een voorbeeld: de ploeg kan maar beter weer op stal. In Mozam­bique is het heel droog, maar als het regent komt het met bakken uit de lucht. In de groeven die de ploeg heeft nagelaten wordt de droge grond gelijk wegge­spoeld.
Codesa wil dat soort kennis overbrengen op de boeren.

impact

De boeren zijn niet zomaar overtuigd want voor hen voelt deze 'nieuwe' methode meer als een oude methode. Het betekent immers weer met de hand inzaaien en de velden vol onkruid laten staan, om bij heftige regen­par­tijen het wegspoelen van de grond te voorkomen. Deze methode werpt echter - letterlijk en figuurlijk - veel vruchten af. Wie de nieuwe kennis over landbouw toepast, oogst tot 4x meer mais of casava dan voorheen. De boeren worden aange­moedigd om de kennis met elkaar te delen.

wat kunnen we leren?

Dit programma dat ‘Conser­vation Farming’ heet wordt ook wel ‘Farming God’s way’ genoemd - landbouw plegen zoals God het bedoelt. Wat voor Mozam­bique geldt, geldt ook voor ons. Gaan wij in Nederland met onze veeteelt en landbouw om zoals God het bedoelde?

het verhaal van Filomena

Filomena Roberto leeft in Mucorro en is van jongs af aan betrokken in de landbouw. Ze zegt: 'Van oudsher brandden we in dit gebied het oude gras voordat we de grond bewerkten voor het nieuwe seizoen. Dit was een normale praktijk. Door deze onwetendheid bleef ik alles op dezelfde manier doen'.
De training van Codesa over conser­vation farming bracht in haar leven grote veran­dering. Nadat ze de instructies van de Codesa trainers had opgevolgd, oogstte ze in het seizoen 2019 tweeduizend kilo mais van één hectare; meer dan genoeg om haar gezin het hele jaar te voeden. Ze zegt: 'Wanneer alle leden van de gemeen­schap deze aanpak zouden toepassen, dan is honger hier spoedig verleden tijd en kunnen we het schoolgeld voor onze kinderen betalen'.

Print Friendly, PDF & Email