Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Mozambique

Mozam­bique is een land in het zuidoosten van Afrika. Het grenst aan Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Swaziland en ligt aan de Indische Oceaan. De Zambe­zi­rivier doorsnijdt het land vanuit Zambia en stroomt naar de Indische Oceaan. Eeuwenlang was Mozam­bique een Portugese kolonie. De officiële taal is het Portugees, maar er worden veel streek­talen gesproken. In het noorden van Mozam­bique ligt de provincie Zambézia. De meeste mensen spreken hier het Lomwe.

Jarenlang zond Trans World Radio chris­te­lijke radioprogramma’s uit naar Mozam­bique. In 1995 vroeg TWR aan de CGK hun radio-uitzen­dingen te combi­neren met theolo­gische cursussen voor Lomwe-sprekende voorgangers in de provincie Zambézia. Met plaat­se­lijke predi­kanten uit verschil­lende kerken werd de InForTeM-organi­satie gevormd (Instituo da Formaçao Teologica em Moçam­bique). Directeur is pastor Nahoma, bijge­staan door de pastores Campos, Teixeira en Pedro.

Escola Biblica Okhapelela Masu

Op een centrale plaats, in Mocuba, werd een Bijbel­school gebouwd. De campus ligt enkele kilometers buiten de stad. Dertig studenten kunnen hier onderwijs ontvangen. Zij komen vier perioden per jaar hiernaartoe. Samen met de docenten reizen zij geregeld naar afgelegen dorpen om daar een stage­pe­riode door te brengen. Het onder­wijs­niveau ligt hoger dan bij ETE. Op het terrein is een slaap­gebouw, een keuken en een wasruimte, zodat de studenten enkele weken achtereen op de campus kunnen verblijven. Er worden geregeld gastdo­centen uit de vier deelne­mende kerken uitge­nodigd, bijvoor­beeld uit Brazilië (waar ook Portugees wordt gesproken).

Theological Education by Extension

Het ETE-project (deze Portugese afkorting staat voor het Engelse TEE: Theolo­gical Education by Extension ) gaat uit van de olievlek­werking: het onderwijs begint op een punt en breidt zich steeds verder uit. Daarbij wordt de radio (Trans World Radio) gebruikt om de lessen voor te bereiden. In de kantoren van InForTeM is daarvoor een eenvoudige maar goed uitge­ruste opname­studio beschikbaar.
Print Friendly, PDF & Email