Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

NED133 Hoop voor Vluch­te­lingen

project­om­schrijving

Stichting Hoop voor Vluch­te­lingen richt zich op Arabisch sprekende vluch­te­lingen in Nederland die in een isolement dreigen te raken. Door hen met een mobiel kantoor, een camper, te bezoeken in (nood-)opvangcentra bieden medewerkers van de stichting een rustige plek om te praten. Zij kunnen juridische, medische, pastorale of praktische hulp geven. Ook verstrekt men kleding en maaltijden.

waarom dit project?

Stichting Hoop voor Vluch­te­lingen ziet om naar Arabisch sprekende vluch­te­lingen die niemand hebben om naast hen te staan bij het integreren in de Neder­landse maatschappij. Afhan­kelijk van de gestelde vragen en eventuele steun die nodig is, schakelt Stichting Hoop voor Vluch­te­lingen instanties, Arabisch sprekende voorgangers en (kerke­lijke) vrijwil­ligers in uit heel Nederland.

impact

De medewerkers van Stichting Hoop voor Vluch­te­lingen kennen de Arabische taal en cultuur van binnenuit. Op die manier kunnen zij goed aansluiten bij de belevings­wereld en behoeften van deze groep vluch­te­lingen. Ze bieden 'eerste hulp' totdat het mensen zelf lukt (zelfred­zaamheid). Het bezoeken van de vluch­te­lingen geeft hun nieuwe hoop en motiveert hen om te integreren in hun omgeving. Ze vinden herstel en hoop voor de toekomst. In 2016 zijn 1.800 mensen geholpen.

wat kunnen we leren?

Vreem­de­lingen opzoeken, een luisterend oor of helpende hand bieden kan een groot verschil maken in het leven van gevluchte mensen. Het verschil tussen hoop en wanhoop.  

Meer lezen

Lees het inspi­re­rende verhaal van de oprichter van Hoop voor Vluch­te­lingen in ons blad Doorgeven (4-2017, p.18-19). Download …
Print Friendly, PDF & Email