Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

NED140 Thuis in West

projectomschrijving

Thuis in West groeit. Dat is niet verwon­derlijk, de nood van Rotterdam-West is hoog: de helft van de bewoners is eenzaam, 60% van de kinderen woont in een eenou­der­gezin. Daarnaast speelt in de wijk versla­vings- en schul­den­pro­ble­matiek. Thuis in West biedt een ontmoe­tingsplek, bouwt aan onder­linge relaties en helpt – samen met wijkbe­woners – door middel van taaltraining, budget­beheer en huiswerk­be­ge­leiding. Daardoor hebben kwetsbare buurt­be­woners weer zin in het leven, krijgen ze eigen­waarde en groeien in relaties.

waarom dit project?

Zowel in sociaal als in geestelijk opzicht is de nood hoog in Rotterdam-West. Het is een kwetsbare wijk vol met eenzaamheid, relatie­pro­ble­matiek, leerpro­blemen, prosti­tutie, verslaving en schulden. Thuis in West biedt op de meeste van deze gebieden activi­teiten aan om mensen tegemoet te komen. Er zijn geen kerken die diaconaal betrokken zijn.

impact

Thuis in West verlangt naar veran­derde mensen­levens: meer verbinding tussen mensen onderling (doordat ze zich aansluiten bij de leefge­meen­schap), vermin­dering van eenzaamheid onder ouderen, betere leerpres­taties, verste­vigde relaties tussen ouders en ouders-kinderen en zingeving van het leven.

wat kunnen we leren?

Mensen uit de wijk weten de weg naar Thuis in West te vinden. Het werk wordt samen met de wijkbe­woners gedaan zodat ze zich betrokken voelen. De (parttime) inzet van profes­si­onals is belangrijk voor stabi­liteit, structuur en continuïteit.

Print Friendly, PDF & Email