Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Nederland

De keuze om ons te richten op studenten is strate­gisch: de student van vandaag is de beleids­maker van morgen. Studenten die hoger onderwijs volgen, komen vaak terecht op leiding­ge­vende posities in onze maatschappij en hebben grote invloed op het geestelijk klimaat in ons land en in de kerk. Toch is naar schatting van de 750.000 studenten die in Nederland hoger onderwijs genieten (en dit aantal groeit nog steeds), slechts 6 procent actief christen.

Zending stelde van 1997 tot 2008 ds. Aart van der Maarl aan IFES beschikbaar als stafme­de­werker. Hij werd beschouwd als zendeling met een ‘binnen­landse’ opdracht. In zijn stand­plaats Eindhoven en omgeving legde hij veel contacten met Chinese studenten.

Ook nadat ds. Van der Maarl in 2008 gemeen­te­pre­dikant in Eindhoven werd, bleven zending en IFES met elkaar verbonden. In 2010 gaf de generale synode zelfs nadruk­kelijk de opdracht het werk onder buiten­landse studenten te blijven steunen.

De jaarlijkse finan­ciële bijdrage van zending gaat naar de volgende projecten: landelijk, Rotterdam, Leiden, Eindhoven en Amsterdam. Infor­matie over deze projecten vindt u op de website van IFES-Nederland.

IFES-Nederland

IFES-Nederland is onderdeel van de wereld­wijde organi­satie IFES (Inter­na­tional Fellowship of Evange­lical Students) en fungeert in Nederland als een lande­lijke koepel­or­ga­ni­satie van circa 3000 chris­te­lijke studenten verdeeld over de univer­si­teiten en hogescholen in Nederland. Ook heeft zij binding met 16 werkgroepen voor inter­na­ti­onale studenten.

De werkwijze van IFES-Nederland is dat zij studenten toerust om tussen studenten en op de univer­si­teiten en hogescholen het evangelie voor te leven. Zij doet dat omdat ze van mening is dat de univer­si­teiten en hogescholen samen een van de grote zendings­velden in Nederland vormen.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl