Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

NIC147 Steun en training arme koffieboeren

projectomschrijving

In het noorden van Nicaragua leven op het platteland veel koffie­boeren met hun gezinnen in extreme armoede. Dit gaat veelal om kleine produ­centen van koffie die gebruik maken van de aanwezige natuur­lijke hulpbronnen. De organi­satie PAC helpt deze koffie­boeren met behulp van een succes­volle methode de productie te verbe­teren en de grond duurzaam te verbouwen. Dit vergroot de econo­mische kansen voor de koffie­boeren aanzienlijk. 

waarom dit project?

PAC werkt in Jalapa en Murra. Deze gemeenten verkeren in een situatie van grote armoede. Veel basis­be­hoeften zijn ontoe­reikend. Denk hierbij aan slechte huisvesting, slechte sanitaire voorzie­ningen, weinig werkge­le­genheid en ontoe­reikend onderwijs. De problemen worden vergroot door incidenten van bendes gelinkt aan de georga­ni­seerde misdaad. Het grootste deel van de bevolking is afhan­kelijk van de landbouw­pro­ductie, die lange tijd niet goed verder ontwikkeld is en gevoelig is voor klimaatverandering.

impact

PAC werkt met een bedrijfs­model waarin koffie­boeren worden opgeleid en onder­steund, waarbij ten volle gebruik wordt gemaakt van hun gaven en talenten. In drie jaar tijd wordt er toege­werkt naar een betere produc­ti­viteit en kwaliteit en een beter behoud van de hulpbronnen. Elk jaar worden 100 koffie­pro­du­ce­rende gezinnen in het project opgenomen. Dat betekent 300 gezinnen in de periode van 2021 t/m 2023. Het inkomen van deze gezinnen groeit met zo'n 10% per jaar.

wat kunnen we leren? 

De ervaring van PAC is dat de marginale situatie van de boer in een periode van drie jaar wordt omgekeerd door de toepassing van het bedrijfs­model. Er ontstaan betere econo­mische kansen voor de boeren en hun gezinnen. De armoede neemt af en daarmee de gezondheidsrisico’s. Hierdoor groeit het vertrouwen voor de toekomst. 

Print Friendly, PDF & Email