Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

NIC148 Training kwetsbare vrouwen

projectomschrijving

De chris­te­lijke organi­satie ICC biedt 60 vrouwen - in de hoofdstad van Nicaragua - een beroeps­op­leiding aan waardoor zij zelf in hun levens­on­derhoud leren voorzien. Met het leren van een vak zoals naaien, sieraden maken of schoon­heids­spe­ci­a­liste helpt ICC hen aan een beter leven. Ook motiveert zij de vrouwen vanuit de Bijbel om verant­woor­de­lijkheid te nemen voor hun eigen leven. 

Foto: Toen de opleiding stillag vanwege corona, ontvingen de kwetsbare vrouwen vlak voor het regen­seizoen een (fruit)boompje. Want fruit verkopen, brengt geld in het laatje. En een zelfstandig bestaan!

waarom dit project?

Men richt zich op drie platte­lands­kerken in de gemeente Tipitapa en de stad León waar veel econo­mische en sociale nood is. Met name vrouwen zijn veelal achter­ge­steld in econo­misch en sociaal opzicht. Door een passende technische en onder­ne­mer­schaps­op­leiding kunnen de vrouwen integreren op de arbeids­markt. Zij krijgen hierbij ook training voor het betreden van de arbeids­markt en hulp bij het zoeken naar een passende werkplek met een recht­vaardig salaris. Dit zal hun econo­mische en sociale situatie ten goede veranderen. 

impact

Door samen te werken met de lokale kerk en gemeen­schap ontstaat een netwerk van vrijwil­ligers, die de vrouwen motiveren en toerusten vanuit de liefde van God. Voor een zo goed mogelijk en blijvend resultaat wordt er ook samen­ge­werkt met nationale en inter­na­ti­onale organi­saties. Men hoopt de vrouwen zo toe te rusten dat zij zelf op hun beurt een rolmodel worden voor andere vrouwen en de liefde van God gaan doorgeven aan de mensen om hen heen.

wat kunnen we leren? 

Project­co­ör­di­nator Humberto Flores heeft ervaring opgedaan in drie soort­ge­lijke projecten in andere gemeen­schappen. De succes­volle ervaringen van toen worden nu gebruikt en kunnen in de toekomst opnieuw in andere kerken en gemeen­schappen worden toegepast. Op deze manier kunnen steeds meer vrouwen worden geholpen hun achter­ge­stelde situatie blijvend te veran­deren in zowel econo­misch als sociaal opzicht. 

Print Friendly, PDF & Email