Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

nieuws­brieven / materialen

zendings­nieuws

Wij geven een nieuws­brief uit. Deze wordt maande­lijks (met uitzon­dering van de maand juli) per e-mail verzonden. U kunt de uitge­geven nummers ook op de website vinden.

Wilt u namens een zendings­com­missie, een thuis­front­com­missie of een missi­o­naire diaconale werker een bericht in Zendings­nieuws laten plaatsen, neem dan contact op met zending.

Wilt u Zendings­nieuws ook ontvangen? Dan kunt u zich opgeven via het aanmeld­for­mulier. Wilt u zicht afmelden voor Zendings­nieuws? Dan kan dat via hetzelfde formulier.

(licht in het vak 'omschrijving' toe)

folders, posters en brochures

Bij zending kan je ook terecht voor materiaal over het project dat u als gemeente steunt. We kunnen verschil­lende soorten folders maken, posters in A3 en brochures. Deze kunnen wij in kleur voor u uitprinten.

Zending heeft ook diverse folders en brochures uitge­geven over een aantal onder­werpen. Deze vindt u hieronder.

 

Print Friendly, PDF & Email