Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

nieuws­brieven

Wij geven een nieuws­brief uit! Meldt u zich hieronder aan.

inhoud nieuws­brief

Op de hoogte van diaconaal nieuws
Onze nieuws­brief bevat divers diaconaal nieuws. Van het werk van deputaten diaconaat, maar ook van diaconaal nieuws daarbuiten dat wellicht voor u als diaken of diaconaal betrokkene interessant kan zijn.

Nieuwe items op onze website
In de nieuws­brief wijzen we u op nieuwe items op de diaconaatpagina's van onze website. Is er bijvoor­beeld een update geplaatst van de laatst gehouden noodhulp, dan leest u dat in de nieuws­brief.

Overzicht inkomsten projecten
Op de laatste pagina van de nieuws­brief vindt u een overzicht van de binnen­ge­komen gelden voor onze projecten. Handig om als  diaconie te gebruiken bij het kiezen van een collec­tedoel. Geeft u aan ons een 'toezegging' (geschatte opbrengst collecte) door voordat u collec­teert, dan verwerken wij deze toezegging in het overzicht. Andere diaco­nieën kunnen dan bij hun collec­te­doel­keuze daarmee rekening houden.

Print Friendly, PDF & Email