Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

noodhulp Colombia

Vluchtelingen uit Venezuela

Vanwege de dreiging die uitgaat van het Venezo­laanse regime zijn 1,4 miljoen Venezo­lanen naar Colombia gevlucht. Gezinnen die daarvoor niets ontbeerden, mensen zoals u en ik, slapen nu op straat. Een groot deel verblijft in het kurkdroge noorden, het woestijn­gebied ‘La Guajira’.

Ingrijpende gevolgen

Door de plotse­linge bevol­kings­toename en hyper­in­flatie raken voedsel- en water­bronnen uitgeput en staan voorzie­ningen onder druk. Daarmee neemt ook de crimi­na­liteit toe. ZOA is een van de weinige hulpver­le­nings­or­ga­ni­saties in het gebied. Deputaten diaconaat willen via de lokale hulpver­leners van ZOA hulp verlenen aan de Venezo­lanen. Zonder steun dreigt een humani­taire ramp.

Water en hygiëne

ZOA zet in op voldoende water, een eerste levens­be­hoefte, door middel van water­tanks en filters. Daarnaast worden toilet­groepen en wastafels geplaatst bij twee vluch­te­lin­gen­kampen en een gaarkeuken. Voor € 64 kunt u een vluch­teling van schoon drink­water en toegang tot een toilet voorzien. Ook geeft men voorlichting over het behoud van goede hygiëne in deze primi­tievere levens­om­stan­dig­heden. Helpt u mee?

Uw steun

Bid mee voor de vluch­te­lingen en hulpver­leners. Steun via een gift op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Colombia of - in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulp­project - op het rekening­nummer van uw diaconie. Hartelijk dank!

Print Friendly, PDF & Email