Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

noodhulp Lombok

aardbe­vingen

Het Indone­sische eiland Lombok is in augustus door meerdere aardbe­vingen getroffen. Daarbij vielen meer dan 400 doden en ruim 2000 gewonden. Duizenden huizen zijn beschadigd of ingestort.

Reden voor deputaten diaconaat om de handen ineen te slaan met onder andere de chris­te­lijke hulpor­ga­ni­satie Tear.

 

lokaal

De lokale partner van Tear verleent op Lombok noodhulp met een netwerk van tientallen lokale kerken en chris­te­lijke hulpor­ga­ni­saties. De teams bieden zowel materiële als psychische hulp. Ze geven voorrang aan de meest kwets­baren, zoals kinderen, jonge moeders en onder­voede mensen.

 

onze hulp

Met uw hulp kunnen we dakloze mensen en gezinnen van materialen en gereed­schap voorzien zodat zij zelf een tijdelijk onder­komen kunnen bouwen. Samen met u kunnen we bijdragen aan een zo goed mogelijke hygiëne en schoon drink­water.

Met elkaar kunnen we op vele manieren naasten zijn voor wie veel heeft te verwerken.

 

uw steun

Bid mee voor de slacht­offers en hulpverleners/vrijwilligers.

Help mee via een gift op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Lombok of - in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulp­project - op het rekening­nummer van uw diaconie. Heel hartelijk dank!

Print Friendly, PDF & Email