Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

noodhulp Nepal

oproep augustus 2017

Nepal werd in augustus zwaar getroffen door hevige moesson­regens. Overstro­mingen en modder­stomen eisten veel levens. Vooral in afgelegen dorpen is behoefte aan schoon drink­water en voedsel. Om te voorkomen dat er ziektes als tyfus en cholera uitbreken, worden er hygië­ne­pak­ketten uitge­deeld. De situatie is schrijnend. Mensen zijn vermist, gewassen wegge­spoeld en huizen meege­sleurd door modder­stromen.

lokale kerken

Onze kerken zijn al jarenlang betrokken bij de Nepalese organi­satie ACN (project NEP023). Ruim veertig kerken in de omgeving van Pokhara maken deel uit van die organi­satie. ACN doet een beroep op ons, op u. Project­leider Raju schrijft in een mail aan ons: ‘Thanks for your continue prayers, words of encou­ra­gement and practical support. Thanks for standing with us.’ (‘Bedankt voor jullie gebed, woorden van bemoe­diging en praktische hulp. Bedankt dat jullie naast ons staan.’)

concrete hulp

ACN wil duizenden huishoudens in de regio Nawal­parasi te helpen met voedsel­pak­ketten en water­filters. Medewerkers geven voorlichting over hygiëne. Ook wordt er alles aan gedaan om de kinderen weer naar school te laten gaan.

gebed en gaven

Bidt u mee voor de slacht­offers en hulpver­leners? Ook uw gift wordt zeer op prijs gesteld.

Update januari 2018

Afgelopen augustus werd Nepal getroffen door een enorme overstroming. U gaf ruim voor de leniging van deze nood. Naast voedsel­pak­ketten deelde onze partner in dit gebied, Asal Chhimekee Nepal (ACN, vertaald ‘de goede buur in Nepal’) zaaizaad en kunstmest uit. Het gaat om zo’n 500 huishoudens in het gebied Nawal­parasi. In een rapport dat ons kantoor daarover ontving, lezen we
onder andere: ‘Bahadur uit Sarawal is blij met deze materialen. Hun gewassen waren vernietigd door de overstroming. Hij zei tegen ACN: ‘Nu we deze spullen hebben, kunnen we weer vooruit zien. We zouden dit nooit zelf hebben kunnen kopen.’ Wat fijn dat wij deze mensen konden helpen!

Update maart 2018

Onze partner ACN in Nepal in maart 2018 over de hulp die medewerkers in Nawal­parasi gaven dankzij uw steun:
‘We konden direct voedsel, hygië­ne­pak­ketten, school­tassen met schrijf­ma­te­riaal en water­filters uitdelen! Later hebben we een tijde­lijke gezond­heidspost opgezet waar 350 vrouwen en kinderen medische hulp ontvingen. Inmiddels repareren we water­sys­temen en toiletten voor de huishoudens die het meest zijn getroffen. We leren kinderen op school het belang van hygiëne door o.a. wastafels te instal­leren in de toiletten en voorlichting te geven. Daarnaast maken we op verschil­lende plekken in de regio met name (werkloze) vrouwen bewust van mensen­handel omdat zij bij rampen daarop meer risico lopen.’

Print Friendly, PDF & Email