Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

noodhulp Nepal

overstro­mingen

Nepal werd in augustus zwaar getroffen door hevige moesson­regens. Overstro­mingen en modder­stomen eisten veel levens. Vooral in afgelegen dorpen is behoefte aan schoon drink­water en voedsel. Om te voorkomen dat er ziektes als tyfus en cholera uitbreken, worden er hygië­ne­pak­ketten uitge­deeld. De situatie is schrijnend. Mensen zijn vermist, gewassen wegge­spoeld en huizen meege­sleurd door modder­stromen.

lokale kerken

Onze kerken zijn al jarenlang betrokken bij de Nepalese organi­satie ACN (project NEP023). Ruim veertig kerken in de omgeving van Pokhara maken deel uit van die organi­satie. ACN doet een beroep op ons, op u. Project­leider Raju schrijft in een mail aan ons: ‘Thanks for your continue prayers, words of encou­ra­gement and practical support. Thanks for standing with us.’ (‘Bedankt voor jullie gebed, woorden van bemoe­diging en praktische hulp. Bedankt dat jullie naast ons staan.’)

concrete hulp

ACN wil duizenden huishoudens in de regio Nawal­parasi te helpen met voedsel­pak­ketten en water­filters. Medewerkers geven voorlichting over hygiëne. Ook wordt er alles aan gedaan om de kinderen weer naar school te laten gaan.

gebed en gaven

Bidt u mee voor de slacht­offers en hulpver­leners? Ook uw gift wordt zeer op prijs gesteld.

Print Friendly, PDF & Email