Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

noodhulp Oost-Afrika

februari 2017

Honger

Oost-Afrika is zwaar getroffen door aanhou­dende droogte veroor­zaakt door het weerfe­nomeen La Niña. Vanwege sterfte onder het vee en mislukte oogsten hebben miljoenen mensen honger. Velen sloegen op de vlucht voor aanhoudend geweld in de regio. Er zijn ernstige voedsel­te­korten en de situatie verslechtert met de dag. Reden voor deputaten diaconaat om de handen ineen te slaan met de GZB, de Verre Naasten en het chris­telijk noodhulp­cluster.

Lokale kerken

We spreken van hongersnood als er vier weken achtereen mensen sterven door honger of dorst. Dit is momenteel het geval in verschil­lende landen in Afrika. Lokale kerken in Kenia en Zuid-Soedan verstrekken voedsel aan de zwaksten in de samen­leving. De hulp is simpel, snel en efficiënt want de kerkleiding kent de mensen in hun omgeving en weet waar de grootste nood is. Ook in Nigeria worden voedsel­pak­ketten uitge­deeld.

Eten voor een maand

Voor € 20 kan een zak mais van 50 kilo gekocht worden: genoeg voor een gezin om ruim een maand van te kunnen leven. Voor € 7 kan 10 kilo bonen worden gekocht. De verwachting is dat veel gezinnen meer dan een half jaar lang op deze hulp aange­wezen zijn.

  • flyer noodhulp Oost-Afrika

  • power­point­pre­sen­tatie noodhulp Oost-Afrika
  • gebed en gaven

    Bidt u mee voor de getrof­fenen? Ook uw gift wordt nog steeds zeer op prijs gesteld. Onze gegevens vindt u op de pagina Doneren. Maak uw gift over o.v.v. Noodhulp Oost-Afrika. Hartelijk dank!

    Print Friendly, PDF & Email