Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

noodhulp Pakistan

oproep september 2022

overstromingen

Recent werd Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. De moesson­regens hebben dorpen, dammen, bruggen, scholen en gezond­heids­centra in grote delen van Pakistan wegge­vaagd. Een derde deel van het land staat onder water; met name zijn de provincies Balochistan en Sindh getroffen. Er is veel ontred­dering. Ruim 30 miljoen mensen zijn getroffen door het water.

ingrijpende gevolgen

Er zijn op dit moment 1.500 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen ontheemd. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. De premier van Pakistan zegt: ‘De overstro­mingen zijn de ergste in de geschie­denis van het land’. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog.

voedsel en noodhulp

Partner­or­ga­ni­saties willen hulp bieden juist daar waar de nood erg hoog is: daar waar mensen totaal geen eten hebben. Ze helpen met voedsel, medicijnen, tenten en noodza­ke­lijke zorg. Zo brengen zij hoop waar wanhoop heerst. Help je mee?

jouw steun

Bid mee voor de getrof­fenen en hulpver­leners. Giften kunnen overge­maakt worden op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Pakistan of - in het geval van een actie in jouw gemeente voor dit noodhulp­project - op het rekening­nummer van de diaconie. Hartelijk dank!

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email