Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

noodhulp Turkije en Syrië

update 12 april 2023

De meest kwetsbaren bereiken

Er wordt nog steeds hard gewerkt in Turkije om getrof­fenen van de aardbe­vingen te helpen. Juist de meest kwetsbare mensen worden het moeilijkst bereikt. Wij willen graag in het bijzonder hen helpen die over het hoofd worden gezien. Helpt en bidt u mee?
Bekijk hier een filmpje van 3 minuten met beelden van de nood én van de hulp …

update 5 april 2023

Het verhaal van Meral

Lees welke hulp we met uw steun onder meer konden geven! Lees ook het verhaal van Meral: zij en haar familie overleefden de aardbe­vingen.
Lees meer …

update 20 februari 2023

'Op de juiste plek, op het juiste moment'

Onze partner Medair is ter plaatse hard bezig de ergste nood te lenigen. Ze hebben dekens, kachels en tenten verstrekt, zodat mensen de (licha­me­lijke) kou uit hun lichaam kunnen krijgen. Ook hebben ze drie klinieken heropend in Aleppo voor de nodige medische hulp. 'Het voelt helemaal alsof we op de juiste plek op het juiste moment zijn.' Hoor en zie meer in dit filmpje van ruim 2 minuten… Helpt en bidt u mee?

update 13 februari 2023

'Mijn hart breekt'

De nood is zeer hoog in het door aardbe­vingen getroffen Syrië en Turkije. Diaconaat werkt voor de noodhulp­actie van onze kerken samen met Medair. Lisanne van der Schors - namens Medair in Aleppo - vertelt: 'Mensen hebben nauwe­lijks warme kleding mee kunnen nemen en worden opgevangen op locaties zonder glas voor de ramen.' Het is winter en de tempe­ra­turen komen onder de nul. 'Dat is echt zorgwekkend voor alle mensen die nu noodge­dwongen buiten of in bescha­digde gebouwen moeten verblijven.' Lees meer … 

oproep 8 februari 2023

aardbeving

Turkije en Syrië zijn getroffen door twee verwoes­tende aardbe­vingen, 7.8 en 7.5 op de schaal van Richter. Er zijn duizenden doden te betreuren, daarnaast zijn er veel gewonden. Veel woningen zijn verwoest, mensen bivak­keren onder winterse omstan­dig­heden. Diaconaat wil helpen om te voorzien in de eerste levensbehoeften.

ingrijpende gevolgen

Het zuidwes­te­lijke deel van Turkije is een arm gebied en grenst aan Syrië waar sinds 2011 jarenlang een burger­oorlog woedde. Veel gevluchte Syriërs wonen in het gebied dat nu getroffen is door de aardbe­vingen. Hulpver­leners ter plaatse melden: ‘Duizenden mensen zijn bloot­ge­steld aan de kou, regen en honger.’

voedsel en noodhulp

Partner­or­ga­ni­saties willen hulp bieden juist daar waar de nood erg hoog is; aan mensen die totaal geen eten hebben. Ze helpen met voedsel, medicijnen, tenten en schoon drink­water. Zo brengen zij hoop waar wanhoop heerst. Help je mee?

jouw steun

Bid mee voor de getrof­fenen en hulpver­leners. Giften kunnen overge­maakt worden op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Turkije/Syrië; of in het geval van een actie in jouw gemeente voor dit noodhulp­project, op het rekening­nummer van de diaconie. Hartelijk dank!

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email