Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

noodhulp Zuidelijk Afrika

Kerkenhelpenkerken.nl, het nieuwe noodhulp initi­atief van de GZB, de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken (CGK) en Verre Naasten, start op verzoek van de lokale kerken een noodhulp­actie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de bijbe­ho­rende regens hebben de afgelopen twee weken in grote delen van Mozam­bique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoes­tingen aange­richt aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de belang­rijkste oogst van het jaar plaats.

Sinds de eerste week van maart zijn er in Malawi tot nu toe 56 doden geteld en 577 gewonden. Circa 185.000 huishoudens in Malawi (ongeveer 1 miljoen mensen) zijn getroffen door de ramp, zo’n 17.000 huishoudens zijn naar drogere gebieden vertrokken. Ook in Mozam­bique en Zimbabwe zijn al tientallen doden te betreuren. Het dodental in de drie landen nu 215, maar men verwacht dat dit aantal nog flink zal stijgen. De regens houden ook nog aan.

Hele gebieden zijn onbereikbaar doordat wegen en bruggen zijn wegge­slagen. Duizenden huizen zijn ingestort en veel maisvelden en andere gewassen zijn vernietigd. De belang­rijkste oogst van het jaar is verloren gegaan. Mensen leven hier vooral van zelfvoor­zie­nende landbouw, dit betekent dat er een groot voedsel­tekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

KerkenhelpenKerken.nl wil slacht­offers van deze ramp helpen. Lokale partners kunnen eerste hulp bieden, zoals voedsel­pak­ketten, dekens en nieuw zaaizaad. Ook hulp bij het herstellen van huizen en sanitair is nodig. Helpt u mee?

Voor € 20 kunt u een gezin een maand lang helpen met een voedsel­pakket. Een pakket bevat rijst, mais, dekens en ook zaad en mest zodat er weer nieuwe gewassen ingezaaid kunnen worden.
De verwachting is dat getroffen gezinnen zeker een half jaar onder­steuning nodig hebben.

Bid mee voor de slacht­offers en hulpver­leners. Steun via kerkenhelpenkerken.nl. of maak een gift over op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Zuidelijk Afrika. Hartelijk dank!

Print Friendly, PDF & Email