Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

noodhulp

Sinds de Waters­noodramp van 1953 geven onze kerken gul en met grote regelmaat voor mensen die te lijden hebben onder allerlei rampen. Het coördi­neren van deze noodhulp is toever­trouwd aan deputaten diaconaat. Als een ramp zich voordoet doen zij een oproep richting onze kerken om te collec­teren. Zij zorgen ook voor de goede besteding van de opbrengst van deze collecte.

Zoveel mogelijk werken ze samen met lokale kerken in het rampgebied. Als er geen kerk is of daarmee geen contacten zijn, dan werken deputaten ze samen chris­te­lijke hulpor­ga­ni­saties.

Het overzicht van onze huidige noodhulp projecten vindt u op onze projec­ten­pagina.

noodhulpprojecten

2020

noodhulp Coronacrisis

Helpen in de wereld­wijde Corona­crisis. Lees meer …

2019

noodhulp Zuidelijk Afrika

De orkaan Idai en de bijbe­ho­rende regens. Lees meer …

noodhulp Colombia

Meer dan een miljoen mensen op de vlucht voor het regime. Lees meer …

2018

noodhulp
Sulawesi

Opnieuw natuur­geweld in Indonesië.
Lees meer …

Print Friendly, PDF & Email