Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

OEK080 Chris­telijk onderwijs

project­om­schrijving

Ondanks de inflatie en toege­nomen werke­loosheid neemt de belang­stelling voor de drie chris­te­lijke scholen van de Hongaarse Gerefor­meerde Kerk in Oekraïne toe. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan de gedegen opleiding die deze scholen, in tegen­stelling tot staat­scholen, bieden. Door het hoge onder­wijs­niveau spelen ze een belang­rijke rol in de samen­leving, maar ook in de kerken: veel jongeren die deze scholen bezoeken, kunnen zo later een waarde­volle bijdrage leveren aan de opbouw van kerk en maatschappij.

waarom dit project?

Onderwijs is duur, dat geldt in het bijzonder in Oekraïne waar de prijzen voor voedsel en energie erg hoog zijn. De drie kostscholen staan ieder jaar voor de uitdaging om het budget rond te krijgen. Onze steun maakt het mogelijk dat het eigen­lijke onderwijs en de onder­wijzers daar niet de dupe van worden. Zo kan het leren alle ruimte krijgen.

impact

Ieder cursusjaar voltooien aan elke middelbare school ongeveer 30 leerlingen hun opleiding. De scholen hebben een uitste­kende reputatie vanwege de kwaliteit van het onderwijs in combi­natie met de chris­te­lijke levens­visie. Daarom vertrouwen ouders - vaak op grote afstand werkzaam - in toene­mende mate hun kinderen aan deze drie kostscholen toe. Zelfbewust, toegerust met kennis en vaardig­heden en vanuit chris­telijk perspectief stappen de gediplo­meerden de Oekra­ïense samen­leving in.

wat kunnen we leren?

Hoe de vorming van kinderen en jongeren verloopt, is essen­tieel voor hun volwassen leven. Hoe gaan wij met onze kinderen om? Welk voorbeeld geven we hun, thuis en in de kerk? En in hoeverre zetten we ons in voor hun onderwijs? Dit project leert ons dat inves­teren in de jeugd zich later dubbel en dwars terug­be­taalt.
Print Friendly, PDF & Email