Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

OEK084 Opvang verslaafden

projectomschrijving

De versla­vingszorg in Oekraïne kijkt alleen naar de licha­me­lijke conditie van verslaafden, met alle gevolgen van dien. Samen met Margreet van Beest, voormalig missi­o­naire diaconale werker, bouwde de lokale kerk opvanghuis ‘Het Anker’ om drugs- en alcohol­ver­slaafden te helpen. Met uw onder­steuning bieden de opvolgers van Margreet deze mensen op een profes­si­onele manier perspectief: van afkicken tot zelfstandig wonen, werken en het opbouwen van sociale contacten.

waarom dit project?

Integrale zorg voor verslaafden is nagenoeg afwezig in Oekraïne waardoor zij makkelijk terug­vallen. In Het Anker stelt men daaren­tegen samen met de cliënt een persoonlijk behan­delplan met afspraken op. Zo werken de cliënten actief aan hun eigen proble­matiek die ten grondslag ligt aan de verslaving. Door dit bewuste ontwik­ke­lings­proces wil Het Anker bereiken dat zij op termijn terug kunnen keren naar hun thuissituatie.

impact

Per jaar verblijven gemiddeld 10 bewoners in Het Anker. Men biedt hun emoti­onele stabi­liteit, licha­me­lijke gezondheid en psycho­lo­gische begeleiding. De Geboortekerk van Zhytomyr geeft geeste­lijke onder­steuning. De meeste cliënten voltooien hun behan­deling, een enkele valt terug. Er zijn verschil­lenden die het chris­telijk geloof ontdekken en zich aansluiten bij de kerk. Via het uitdelen van folders en het brengen van bezoeken aan andere versla­vings­zorg­in­stel­lingen werft Het Anker nieuwe bewoners. Zo geeft men steeds andere verslaafde mensen echt perspectief in het leven!

wat kunnen we leren? 

Zorg gegeven uit oprechte liefde en een complete profes­si­onele behan­deling kunnen herstel bieden in uitzichtloze situaties. Geven wij ’hopeloze gevallen’ een kans om - met de juiste hulp - uit de put te klimmen? Krijgen ze ruimte in onze harten, gebeden en daden?

'ik wil andere verslaafden helpen uit hun nachtmerrie te stappen'

Een van de mannen die in Het Anker is opgevangen vertelt hoe hij als tiener met drugs begon na het overlijden van zijn vader. Vele donkere jaren volgden. Gelukkig kon Het Anker licht brengen. Nu helpt hij andere verslaafden. 'God verandert levens, maar hij doet dat door anderen heen.' Lees het hele verhaal …

Print Friendly, PDF & Email