Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

OEK115 Moeder- en kindcentrum (Kiev)

projectomschrijving

In Oekraïne pakt Father’s House samen met het Linda­fonds de nood onder (zwangere) tieners en jonge moeders aan en probeert onder hen abortussen en het afstaan van baby’s te voorkomen. In moeder- en babycentrum Bethel leren de moeders zelfstandig te leven en goed voor hun kleine kinderen te zorgen. Daarnaast ontvangen zij hulp bij het zoeken naar een opleiding of werk, woonruimte en bij het contact met de vader en familie van het kind. Help de jonge moeders mee stappen te zetten naar een beter gezinsleven! 

waarom dit project?

Het zijn veelal weesmeisjes of meiden uit gebroken gezinnen die onbedoeld op jonge leeftijd zwanger raken. Zij kennen geen veilig gezins­leven en weten niet hoe zij hun kinderen een stabiel thuis kunnen bieden. Doordat Father’s House voorlichting geeft en hulp biedt kiezen deze aanstaande moeders ervoor hun kind toch zelf op te voeden. Vervolgens begeleidt men de kersverse moeders op psychisch, medisch, sociaal en finan­cieel vlak. Zodat deze moeders samen met hun kinderen een onafhan­kelijk leven leiden en tegelijk in harmonie met de omgeving leven.

impact

Per jaar verblijven acht tot tien vrouwen met hun kinderen in het Bethel­centrum. Bijna alle jonge vrouwen verbe­teren het contact met hun familie, sommigen gaan daarna zelfs bij hen wonen. Anderen lukt het werk te vinden en een appar­te­mentje te huren. In een zeldzaam geval verliest een moeder haar rechten op het ouder­schap en wordt een kind geadop­teerd. Daarnaast leren de meeste kinderen dankzij Father’s House een band met hun vader te ontwikkelen.

wat kunnen we leren?

Het Bethel­centrum verstaat de kunst een thuis­si­tuatie na te bootsen. Het team schept de juiste randvoor­waarden en de jonge moeders werken vervolgens hard om zelfredzaam te worden. Dit vraagt van alle betrok­kenen een open houding, iets wat indruist tegen de cultuur.
Een goed voorbeeld geven aan onze kinderen is essen­tieel. Hoe doen wij dat? Durven we daarbij hulp te vragen? In Nederland kennen veel kinderen geen tradi­ti­oneel gezins­leven meer. Hebben wij daar oog voor? Denk eens aan het werk dat de VBOK (Siriz), Buurt­ge­zinnen of Pleegzorg doet.

het verhaal van Yulia

Yulia had als ongewenst kind een moeilijke jeugd. Hoewel haar moeder een geres­pec­teerde directeur van de dorps­school was, wilde zij zelf geen kind hebben. Yulia heeft jaren gepro­beerd haar liefde te winnen en te zorgen dat haar moeder trots op haar zou zijn. Ze deed erg haar best daarvoor, maar ze had moeite met school. Lees meer …

Print Friendly, PDF & Email