Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

noodhulp Oekraïne

Update 6 december 2022

noodhulp Oekraïne gaat door

De situatie in Oekraïne blijft onver­minderd penibel.
Anatoliy Kryvenko, onze project­leider in Vatutine, schrijft: 'Elke dag danken we de HEER die ons kracht geeft om te werken, want zonder Hem zouden de handen slap hangen. We hebben dagelijks te maken met raket­aan­vallen en de gevolgen ervan, zoals geen water en elektri­citeit. Ondanks dit alles blijven we op onze post om te zorgen dat bedle­gerige mensen, wezen en vluch­te­lingen eten, hulp en onderdak krijgen. Geregeld schuilen we in onze bomvrije kelder. Bid alstu­blieft voor ons, want we leven in zulke omstan­dig­heden waarin elke dag onze laatste kan zijn.' Lees meer …

Update 31 mei 2022

noodhulp Oekraïne gaat door

De noodhulp aan Oekraïne is nog volop gaande. Zo krijgen de meest kwetsbare ontheemden maande­lijks een tegoed dat ze kunnen opnemen in Oekraïne of een van de buurlanden. Het blijkt dat op deze wijze vluch­te­lingen geholpen worden met eerste levens­be­hoeften via de plaat­se­lijke midden­stand. Dan zijn de aanvoer­lijnen kort, de lokale mensen worden ingeschakeld bij de hulp en contacten zijn snel gelegd. Bijkomend voordeel is dat vluch­te­lingen keuzes kunnen maken in het belang van hun gezin.
'Deze noodhulp is onver­minderd nodig,' zegt diaconaal consulent Erjan van der Linde. 'Diaco­nieën kunnen overwegen nog eens een collecte hiervoor te houden.' Lees meer …

Update 3 mei 2022

hulp aan vluchtelingen via Moldavië

We gaven hulp via stichting Orhei (Bunschoten). Deze stichting onder­steunt opvang­centrum Micha. In dit centrum in Moldavië, dicht bij de grens met Oekraïne, worden uit huis geplaatste kinderen opgevangen. Vanaf de eerste dag na de inval van het Russische leger in de Oekraïne werd opvang­centrum Micha echter ingericht voor de opvang van vluch­te­lingen vanuit de Oekraïne. Moldavië, met 3 miljoen inwoners, moet alle zeilen bijzetten om de ruim 250.000 vluch­te­lingen op te vangen. (Ter vergelijk: ons land met 17 miljoen inwoners herbergt 50.000 vluch­te­lingen.) In dit centrum worden op dit moment zo’n 50 vluch­te­lingen opgevangen en voorzien van alle eerste levens­be­hoeftes. Hieronder het verhaal van een van hen, de pas bevallen Lena.

Lena en haar baby 

Lena is op het moment dat ze de Oekraïens-Molda­vische grens oversteekt zwanger. Ze wordt recht­streeks naar een kraam­kliniek in Chisinau gebracht. Daar bevalt ze van haar dochter Kira. Bij het oversteken van de grens mag haar man niet mee. 
Vanuit de kraam­af­deling worden Lena en de baby in een sanatorium in de buiten­wijken van Chisinau geplaatst, dat nauwe­lijks verwarmd wordt en niet op baby’s is gericht. Lena is erg dankbaar dat ze vervolgens bij Micha terechtkomt, waar ze verwarming heeft en alles wat nodig is voor haar pasge­boren baby. Natuurlijk zou ze het liefst naar haar huis en haar man gaan, maar dat is nu niet veilig. Ze zal een tijdje met haar baby in Micha moeten blijven, wachtend op de overwinning van het Oekra­ïense leger.

Update 28 april 2022

De oorlog in Oekraïne is nog dagelijks voorpa­gi­na­nieuws. Veel mensen slaan op de vlucht, anderen blijven. We geven het laatste nieuws over onze projecten in Oekraïne. Verder laten we zien hoe u kunt helpen en waar u terecht kunt voor onder­steuning daarbij.

zij die gaan en zij die blijven

De evacuatie van Vaders huis is geslaagd. Met dankbaarheid kunnen we melden dat de groep, die voorna­melijk uit vrouwen en kinderen bestaat, veilig is in Freiburg.
De bewoners van Mercy House zijn gebleven. In hun omgeving wordt niet gevochten. Zij vangen nu evacuées uit Marioepol en Charkov op. Lees meer …

hulp aan vluchtelingen via Moldavië

We gaven hulp via stichting Orhei (Bunschoten). Deze stichting onder­steunt opvang­centrum Micha. In dit centrum in Moldavië, dicht bij de grens met Oekraïne, worden uit huis geplaatste kinderen opgevangen. Vanaf de eerste dag na de inval van het Russische leger in de Oekraïne werd opvang­centrum Micha echter ingericht voor de opvang van vluch­te­lingen vanuit de Oekraïne. Moldavië, met 3 miljoen inwoners, moet alle zeilen bijzetten om de ruim 250.000 vluch­te­lingen op te vangen. (Ter vergelijk: ons land met 17 miljoen inwoners herbergt 50.000 vluch­te­lingen.) In dit centrum worden op dit moment zo’n 50 vluch­te­lingen opgevangen en voorzien van alle eerste levensbehoeftes.

wat u kunt doen voor Oekraïne

bidden

Draag alle betrok­kenen bij deze oorlog op in gebed.

doneren

De noodhulp­actie voor Oekraïne loopt door. Help mee een geef voor voedsel, schoon drink­water en (tijdelijk) onderdak.

praktisch helpen

Veel vluch­te­lingen uit Oekraïne zoeken en vinden onderdak in Nederland. De kans is groot dat ook uw gemeente hiermee te maken heeft. Download hier twee berichten met concrete infor­matie van Gave. Kijk ook nog even wat we eerder over publi­ceerden over de opvang van vluch­te­lingen. Lees meer …

Oproep maart 2022

oorlog in Oekraïne

Oekraïne wordt getroffen door een wrede oorlog. Er is veel wanhoop en gebrek. Honderd­dui­zenden mensen zijn hun huizen ontvlucht vanwege het oorlogs­geweld. Anderen hebben vanwege armoede of ouderdom geen andere keus dan in levens­ge­vaar­lijke situaties te blijven. Help mee en geef voor  voedsel, schoon drink­water en (tijdelijk) onderdak.

ingrijpende gevolgen

Oekraïne was een land met veel tekorten. Als diaconaat CGK steunden we diverse projecten in dit land om de kwets­baren en zwakken te onder­steunen. Maar nu staat alles stil, zoeken mensen schuil­plekken of zoeken een veiliger heenkomen. Ook de bewoners van Father's House, een van de organi­saties waarvan wij projecten onder­steunen, zijn gedeel­telijk geëva­cueerd naar Freiburg in Duitsland. Intussen is er veel stuk gemaakt en zal er veel nodig zijn om de schade te herstellen.

Onderdak, voedsel en hulp

Partner­or­ga­ni­saties willen hulp bieden juist daar waar de nood erg hoog is: onder de vluch­te­lingen en de meest arme in dit land. Ze helpen met huisvesting, voedsel, medicijnen en noodza­ke­lijke zorg. Zo brengen zij hoop waar wanhoop heerst. Helpt u mee?

uw steun

Bid mee voor de getrof­fenen en hulpver­leners. Giften kunnen overge­maakt worden op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Oekraïne of - in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulp­project - op het rekening­nummer van uw diaconie. Hartelijk dank!

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email