Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

offer­vaar­digheid

taak

De commissie offer­vaar­digheid is door de generale synode ingesteld om gemeenten te onder­steunen bij het stimu­leren van de offer­vaar­digheid van hun leden. De commissie heeft hiervoor in het voorjaar van 2017 aan gemeenten gevraagd aan te geven hoe zij momenteel de offer­vaar­digheid van gemeen­te­leden aanmoe­digen en welke vragen er over dit onderwerp bestaan.
Op deze website delen wij de documenten die we ontvingen van diverse gemeenten. Daarnaast zorgen wij voor aanvul­lingen om de plaat­se­lijke gemeente een handreiking te geven om de (finan­ciële) betrok­kenheid van hun leden te vergroten.

Hieronder kunt u documenten inzien, onder­ver­deeld in zes catego­rieën. In de loop van het jaar wordt deze website aangevuld met nieuwe documenten.

Heeft u een vraag aan de commissie of mist u een document? Wij zien uw reactie graag tegemoet via offervaardigheid@cgk.nl.

 

samen­roeper

ir. A.J. de Vuyst
Grote Drijfweg 8
7241 NN  Lochem
m bram@devubi.nl


 


 

3 - brieven en teksten

Voorbeeld­teksten vanuit diverse gemeenten met een oproep voor de (vaste vrijwillige) bijdrage.

4 - folders

Voorbeelden van folders die penning­meesters hebben gemaakt voor gemeen­te­leden om een toelichting te geven op de finan­ciële stand van zaken.


 

5 - gesprek in de gemeente

Hier vindt u materiaal om in de gemeente door te praten over het belang van offer­vaar­digheid.

 

6 - presen­taties

Presen­taties van penning­meesters waarin de finan­ciële stand van zaken van de kerke­lijke gemeente wordt toege­licht voor gemeen­te­leden.


 

Print Friendly, PDF & Email