Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

offervaardigheid

taak

De commissie offer­vaar­digheid is door de generale synode ingesteld om gemeenten te onder­steunen bij het stimu­leren van de offer­vaar­digheid van hun leden. De commissie heeft hiervoor in het voorjaar van 2017 aan gemeenten gevraagd aan te geven hoe zij momenteel de offer­vaar­digheid van gemeen­te­leden aanmoe­digen en welke vragen er over dit onderwerp bestaan.
Op deze website delen wij de documenten die we ontvingen van diverse gemeenten. Daarnaast zorgen wij voor aanvul­lingen om de plaat­se­lijke gemeente een handreiking te geven om de (finan­ciële) betrok­kenheid van hun leden te vergroten.

Hieronder kunt u documenten inzien, onder­ver­deeld in zes catego­rieën. In de loop van het jaar wordt deze website aangevuld met nieuwe documenten.

Heeft u een vraag aan de commissie of mist u een document? Wij zien uw reactie graag tegemoet via offervaardigheid@cgk.nl.

 

samenroeper

ir. A.J. de Vuyst
Grote Drijfweg 8
7241 NN  Lochem
m bram@devubi.nl


 


 

3 - brieven en teksten

Voorbeeld­teksten vanuit diverse gemeenten met een oproep voor de (vaste vrijwillige) bijdrage.

4 - folders

Voorbeelden van folders die penning­meesters hebben gemaakt voor gemeen­te­leden om een toelichting te geven op de finan­ciële stand van zaken.


 

5 - gesprek in de gemeente

Hier vindt u materiaal om in de gemeente door te praten over het belang van offervaardigheid.

 

6 - presentaties

Presen­taties van penning­meesters waarin de finan­ciële stand van zaken van de kerke­lijke gemeente wordt toege­licht voor gemeenteleden.


 

Print Friendly, PDF & Email