Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

PAG128 Engelse les voor jongeren

projectomschrijving

Wie (goed) Engels spreekt, heeft in Pales­tijns gebied een voorsprong. Zowel op school als op het werk is Engels een belang­rijke taal. STEP richt zich met het geven van Engelse les op met name Pales­tijnse jongeren wiens leven is getekend door de gespannen sfeer waarin zij leven. STEP gelooft dat als mensen zich kunnen ontwik­kelen en iedereen gelijke kansen krijgt, dit een positief effect heeft op de kwaliteit van leven. Help mee te inves­teren in jonge levens! 

waarom dit project?

Stichting STEP is in 1996 in Nederland opgericht. Het doel van de organi­satie is om de kwaliteit van het leven van jongeren op de West Bank positief te beïnvloeden. Het geven van Engelse les door toege­wijde en gemoti­veerde chris­te­lijke onder­wijzers is daarbij een belangrijk middel. STEP richt zich op de profes­si­onele en persoon­lijke ontwik­keling van jongeren. Er is buiten de lessen tijd voor ontspanning en contact.

impact

Regel­matig worden er diploma’s uitge­reikt aan de jongeren die de opleiding hebben afgerond. Met zo’n diploma in de hand, hebben ze meer kans op de arbeidsmarkt. 

wat kunnen we leren?

Van de manier waarop een ‘gewone’ chris­te­lijke onder­wijzer lesgeeft, gaat een getui­genis uit. Net zoals er een getui­genis uitgaan van een chris­te­lijke onder­nemer of een gelovige arts. Er worden wereldwijd dagelijks zaadjes gezaaid die wachten op ontkieming. 
Print Friendly, PDF & Email