Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

PAG128 Engelse les voor jongeren

projectomschrijving

Wie (goed) Engels spreekt, heeft in Pales­tijns gebied een voorsprong. Zowel op school als op het werk is Engels een belang­rijke taal. STEP richt zich met het geven van Engelse les op met name Pales­tijnse jongeren wiens leven is getekend door de gespannen sfeer waarin zij leven. STEP gelooft dat als mensen zich kunnen ontwik­kelen en iedereen gelijke kansen krijgt, dit een positief effect heeft op de kwaliteit van leven. Help mee te inves­teren in jonge levens!

waarom dit project?

Stichting STEP is in 1996 in Nederland opgericht. Het doel van de organi­satie is om de kwaliteit van het leven van jongeren op de West Bank positief te beïnvloeden. Het geven van Engelse les door toege­wijde en gemoti­veerde chris­te­lijke onder­wijzers is daarbij een belangrijk middel. STEP richt zich op de profes­si­onele en persoon­lijke ontwik­keling van jongeren. Er is buiten de lessen tijd voor ontspanning en contact.

impact

Regel­matig worden er diploma’s uitge­reikt aan de jongeren die de opleiding hebben afgerond. Met zo’n diploma in de hand, hebben ze meer kans op de arbeids­markt.

wat kunnen we leren?

Van de manier waarop een ‘gewone’ chris­te­lijke onder­wijzer lesgeeft, gaat een getui­genis uit. Net zoals er een getui­genis uitgaan van een chris­te­lijke onder­nemer of een gelovige arts. Er worden wereldwijd dagelijks zaadjes gezaaid die wachten op ontkieming.
Print Friendly, PDF & Email