Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

PAK151 Armoedeverlichting en gemeenschapsvorming

projectomschrijving

In Pakistan leeft ruim dertig procent van de bevolking onder de armoe­de­grens. De chris­te­lijke welzijns­or­ga­ni­satie YWAY wil mensen in de regio Nankana struc­tureel aan voldoende voedsel helpen. Daarom verstrekt ze zaaigoed voor een eigen moestuin. YWAY onder­steunt de verzorging van de planten met advies en video’s. Zo worden mensen minder snel slacht­offer van omstan­dig­heden (zoals werkloosheid) én kunnen zij gezond en sterk de uitda­gingen van het leven aan. 

waarom dit project

Het leven op het Pakis­taanse platteland is moeilijk. Voor een karig loon werken mensen lang en hard, zonder goede rechts­po­sitie voor werknemers. Bijvoor­beeld met het bakken van stenen in ovens. Voor zwakken of minder­heden, zoals chris­tenen, is het dagelijks leven extra zwaar omdat zij geen enkele hulp krijgen in tijden van nood.
YWAY komt voor deze groepen op. Zo verstrekte ze bijvoor­beeld noodhulp tijdens de coron­a­pan­demie. Zij ziet ook de nood die er op langere termijn is en wil funda­menteel bijdragen aan de verlichting van armoede.

impact

Gezinnen besluiten zelf of ze deelnemen aan het moestuin­project. Dat gebeurt naar aanleiding van folders die worden verspreid of contacten die YWAY legt tijdens het organi­seren van sport­ac­ti­vi­teiten in de gemeen­schap. Als gezinnen meedoen, komt een YWAY-teamlid op bezoek om te helpen bij het aanleggen van de moestuin.
Zo wordt de kerk zicht­baarder in de gemeen­schap rondom Nankana. En wordt duidelijk dat de teamleden Christus navolgen door te helpen wie geen helper heeft.

wat kunnen we leren?

Het vraagt in de Pakis­taanse context moed en lef om een project te starten zonder onder­scheid te maken. Het YWAY-team hoopt vertrouwen op te bouwen tussen de dorpe­lingen in de gemeen­schappen. Maar ook de kerken onderling te versterken door samen te parti­ci­peren in dit project.

ervaringsverhalen

Farooq woont in Youngson Abad. Hij werkt onafge­broken in een steen­bak­kerij. En zoals het ernaar uitziet, zal hij daar nog lang moeten werken.
Lees hier zijn verhaal … 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl