Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

partners zendingsgemeenten

De CGK kennen zendings­ge­meenten. Een zendings­ge­meente is een gemeen­schap van gelovigen die ontstaat uit missi­o­naire arbeid, die zich ontwikkelt tot een zelfstandig functi­o­ne­rende gemeente en zich ook weer toewijdt aan missi­o­naire arbeid (zie: kerkorde CGK, artikel 21).

Vooral wanneer een zendings­ge­meente als zelfstandige gemeente gaat functi­o­neren, kan het moeilijk zijn om een eigen evangelist of predikant te onder­houden. Diverse zendings­ge­meenten hebben namelijk relatief veel leden met een klein inkomen.

Om deze zendings­ge­meenten met raad en daad te onder­steunen, hebben de kerken de commissie Partners Zendings­ge­meenten (PZG) in het leven geroepen. In het reglement partners zendings­ge­meenten kunt u lezen of uw zendings­ge­meente in aanmerking komt voor ondersteuning.

Secre­taris en contactpersoon
ds. H.J.Th. Velema
Zuidwol­di­gerweg 12
7908 AD Hoogeveen
t 0528-270485
m hjthvelema@telfort.nl

Voor vragen kunt u ook terecht bij het missi­o­naire team van het diensten­bureau evangelisatie@cgk.nl

handreiking doop en avondmaal voor CGK zendingsgemeenten

EV - handreiking doop en avondmaal
Wat doe je als kerk wanneer een man die maar net christen is geworden en nog geen kans heeft gehad zijn geloof te belijden en zich te laten dopen vol dankbaarheid naar de avond­maals­tafel loopt? Wat zeg je tegen een echtpaar dat haar kind echt niet wil laten dopen, omdat ze dit alleen maar gezien hebben in een lauwe kerk van cultuur­chris­tendom en allerlei vormen van bijgeloof?
Voor deze en andere vragen komen de zendings­ge­meenten van de CGK regel­matig te staan. Deputaten evange­li­satie hebben op verzoek van de generale synode een handreiking geschreven.
U kunt de handreiking gratis downloaden:
  • handreiking doop en avondmaal voor zendingsgemeenten
  • Print Friendly, PDF & Email