Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

PER153 Bosbehoud en bosbescherming

projectomschrijving

Het savanne-achtige bosgebied in het noorden van Peru takelt in rap tempo af door uitputting en invloeden van klimaat­ver­an­dering. De bossen veran­deren in woestijn en verliezen hun unieke biodi­ver­siteit. A Rocha Peru werkt vanuit de Bijbelse opdracht om voor de schepping te zorgen.  Ze willen het proces omkeren en zetten in op herstel, behoud en bescherming van het regenwoud en ecosysteem. De lokale bevolking in de savanne van Peru is afhan­kelijk van de bossen voor hun voedsel, water en inkomen. A Rocha onder­steunt hen in hoe ze de bossen op een duurzame manier kunnen gebruiken, zodat ze toch inkomen blijven genereren.

waarom dit project?

Ontbossing is een groot probleem in Peru. Bosbehoud en herbe­bossing zijn dringend nodig. In 2019 ging 147.000 hectare bos verloren door houtkap voor houtskool en brandhout, landbouw- en stads­uit­breiding, slechte milieu­wet­geving en geschillen over grond­bezit grote invloed. Van het tropisch droge woud aan de Peruaanse kust is nog maar 2% over. Er is veel verlies aan biodi­ver­siteit en het levens­on­derhoud van de lokale Peruaanse gemeen­schappen komt onder druk te staan.

impact

Nieuwe bebossing biedt bescherming tegen rampen zoals aardver­schui­vingen en overstro­mingen. A Rocha Peru gaat overeen­komsten aan met landei­ge­naren, doet onderzoek naar het tropisch droge woud en zoekt naar alter­na­tieve brand­stof­bronnen. De organi­satie biedt oplei­dingen aan om te inves­teren in kennis onder de gemeen­schappen. Dit om de tropische droge wouden te behouden en versterken voor de lokale Peruaanse gemeenschappen.

wat kunnen we leren?

God gaf ons de verant­woor­de­lijkheid om te zorgen voor de schepping. In Peru zien we hoe het werk van A Rocha grote impact heeft. Ook in Nederland kunnen we deze verant­woor­de­lijkheid serieus nemen. Kijk op de website van A Rocha wat je nog meer kunt doen met jouw gemeente.

Print Friendly, PDF & Email