Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

pioniers­plekken

CGK pioniers­plekken zijn er in verschil­lende vormen, aansluitend bij de context van de plek. Er zijn missi­o­naire en diaconale projecten, gemeen­testich­tingen en zendings­ge­meenten. Met een klik op de foto's komt u bij de websites van de verschil­lende projecten en gemeenten.


 


 

"Een kleine kerkenraad loopt soms aan tegen ingewik­kelde kerkelijk-organi­sa­to­rische en finan­ciële vraag­stukken."

ds. J. Nutma

voorzitter deputaten CGK evange­li­satie over Breda

"Hier merk je het belang van social media. Het legt verbin­dingen met mensen."

ds. G. Vos

deputaat CGK evange­li­satie over Bunde/Meerssen

"Niet: zijn er missi­o­naire mogelijk­heden, maar: zijn we bereid ons in te laten schakelen?"

M. Vennik

deputaat CGK evange­li­satie over Haarlem Open Huis

“De grootste nood is doorgroeien. Mensen komen tot geloof, volwas­senheid in geloof is moeilijk.”

ds. J. Nutma

voorzitter deputaten CGK evange­li­satie over Meer dan Bever­waard

Print Friendly, PDF & Email