Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

pioniersplekken

CGK pioniers­plekken zijn er in verschil­lende vormen, aansluitend bij de context van de plek. Er zijn missi­o­naire en diaconale projecten, gemeen­testich­tingen en zendings­ge­meenten. Met een klik op de foto's komt u bij de websites van de verschil­lende projecten en gemeenten.


 


 

"Een kleine kerkenraad loopt soms aan tegen ingewik­kelde kerkelijk-organi­sa­to­rische en finan­ciële vraag­stukken."

ds. J. Nutma

voorzitter deputaten CGK evange­li­satie over Breda

"Hier merk je het belang van social media. Het legt verbin­dingen met mensen."

ds. G. Vos

deputaat CGK evange­li­satie over Bunde/Meerssen

"Niet: zijn er missi­o­naire mogelijk­heden, maar: zijn we bereid ons in te laten schakelen?"

M. Vennik

deputaat CGK evange­li­satie over Haarlem Open Huis

“De grootste nood is doorgroeien. Mensen komen tot geloof, volwas­senheid in geloof is moeilijk.”

ds. J. Nutma

voorzitter deputaten CGK evange­li­satie over Meer dan Bever­waard

Print Friendly, PDF & Email