privacy (AVG)

De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland willen bewust en zorgvuldig omgaan met persoons­ge­gevens en privacy van leden en bezoekers. De AVG-wetgeving (Algemene Veror­dening Gegevens­be­scherming) is daarvoor de leidraad.