Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

profiel diaken

toerusten

De diaken is veel meer dan een ‘doener’ alleen. Hij geeft leiding aan het diaconaat van de gemeente. Hij rust gemeen­te­leden toe om het Woord dat ze op zondag horen door de week in praktijk te brengen. Hij stimu­leert en motiveert hen tot dienend bezig zijn binnen en buiten de gemeente. Dat betekent niet dat hij anderen ‘laat rennen’ en zelf niets meer doet: toerusten kan alleen als je zelf het goede voorbeeld geeft!

aspecten

In het toerus­tende werk van de diaken hebben de volgende aspecten een plek:

  • Bidden - de diaken bidt voor en verricht voorbede voor hen die geen helper hebben en vraagt de gemeente om ook voor deze mensen te bidden;
  • Aandacht geven - de diaken geeft oprechte aandacht door present te zijn waar nood is;
  • Samen­werken - de diaken bevordert en/of facili­teert waar mogelijk (zo veel mogelijk struc­turele) samen­werking om bij nood en ramp indivi­dueel en gemeen­schap­pelijk effectief en efficiënt te kunnen helpen;
  • Bruggen bouwen - de diaken is als een bemid­delaar, een bruggen­bouwer; hij is iemand die contacten weet op te bouwen, goed kan netwerken, groepen met elkaar weet te verbinden en mensen indivi­dueel bij elkaar kan brengen (maatjes­pro­jecten);
  • Helpen - de diaken steekt de handen uit de mouwen; hij helpt waar geen ander helpt; hij gaat met hulpvragers op zoek naar oplos­singen, biedt een luisterend oor, helpt mee uit te houden en te dragen; en hij is steeds op zoek naar anderen om mee te helpen, uit te houden en te dragen;
  • Aanjagen - de diaken houdt van pionieren; hij ontplooit graag initi­a­tieven bij het zien van diaconale nood en is iemand die anderen kan motiveren een bijdrage te leveren; hij kijkt niet weg en doet om Christus’ wil een beroep op anderen om niet weg te blijven kijken;
  • Aanklagen - de diaken signa­leert misstanden, legt zich ook niet neer bij histo­risch gegroeide misstanden, benoemt oorzaken en kaart problemen aan bij wie daarvoor verant­woor­delijk zijn; zo is hij een pleit­be­zorger en stemversterker.

niet alleen

Er zal geen mens zijn die al deze aspecten volledig onder de knie heeft. Dat hoeft ook niet. Waar het om gaat, is dat zoveel mogelijk van deze aspecten/gaven te vinden zijn in de diaconie als geheel. Dit lijstje kan bijvoor­beeld dus ook goed gebruikt worden bij de talstelling.

lokale situatie

Nog wat: een diaken is werkzaam in een bepaalde lokale gemeente. Omdat geen gemeente gelijk is aan een ander, zal ook de rol van de diaken hier en daar verschillen. De lokale situatie bepaalt de mate waarin een bepaalde rol een plek heeft in de diaconie.

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl