Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

criteria

criteria en voorwaarden projectaanvraag

De criteria die deputaten diaconaat hanteren om projecten te steunen, zijn gebaseerd op de visie dat kerke­lijke hulpver­lening bedoeld is om als kerk(led)en andere kerk(led)en te helpen hun diaconale taak in hun samen­leving te vervullen: “kerken helpen kerken helpen”.

Soms betekent het dat er dan ook samen­ge­werkt wordt met chris­te­lijke, veelal aan kerken gelieerde organisaties.

Op veel terreinen is diaconale onder­steuning en hulp te geven. Deputaten concen­treren zich binnen onder­staande criteria, vooral op aspecten van:

 • onderwijs;
 • gezond­heidszorg;
 • werkge­le­genheid;
 • duurzaamheid en zorg voor de schepping;
 • kwetsbare mensen in een samen­leving (zoals bijv. vrouwen, kinderen, mensen met een beperking, hiv/aids slachtoffers)

voorwaarden

 1. Het doel van het te steunen project moet zijn dat Gods gerech­tigheid in de samen­leving, waarin de kerke­lijke gemeen­schap leeft, erdoor wordt bevorderd en het Gods barmhar­tigheid uitstraalt.
 2. De doelgroep van een project dient vooral oog te hebben voor de kwetsbare mensen in een samen­leving en betrekking te hebben op onderwijs, gezond­heidszorg, werkge­le­genheid, duurzaamheid en/of zorg voor de schepping.
 3. Toege­spitst op de doelgroep zal een te steunen project nooit exclusief de eigen kerke­lijke groepering bevoor­delen en nooit de schepping negatief belasten.
 4. Een project in Nederland moet daadwer­kelijk lokaal dan wel regionaal een leemte in de (chris­te­lijke) hulpver­le­nings­markt vullen en zal alleen voor steun in aanmerking komen zolang er nog geen (overheids)subsidie aan het project wordt gegeven.

Project­aan­vragen mogen ook betrekking hebben op de diaconale toerusting en/of capaciteitsverbetering.

aanvraag indienen

Voor het indienen van een aanvraag moet u eerst een project­aan­vraag­for­mulier aanvragen. Gebruik hiervoor het contact­for­mulier onderaan deze pagina; vul bij het onderwerp en bij het bericht 'Aanvraag project­aan­vraag­for­mulier' in en klik op 'verzenden'. U krijgt het formulier dan binnen enkele werkdagen per e-mail toegestuurd.

fraudeprotocol

Natuurlijk kan er iets fout gaan bij een project. Wat doen wij dan? Hiervoor hebben wij een fraude­pro­tocol opgesteld, die de partners van onze projecten ondertekenen. 
 • fraude­pro­tocol (Neder­lands)
 • fraud protocol (Engels)
 • projectaanvraagformulier

  15 + 7 =

  Print Friendly, PDF & Email
  CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl