Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

samenwerking

Diaconaal Steunpunt

Al jaren werken wij samen met de 'afdeling diaconaat' van de GKv en NGK, oftewel het Diaconaal Steunpunt. De samen­werking inten­si­veert zich steeds meer. Vooral op het gebied van toerusting. Zo geven we gezamenlijk toerus­tings­avonden over actuele thema's en hebben we sinds 2015 één gezamen­lijke lande­lijke diake­nendag. Ook op onze website wijzen we regel­matig op infor­matie van www.diaconaalsteunpunt.nl.

PDS

Sinds 2012 vormen deputaten diaconaat samen met het Generaal Diaconaal Deputaat­schap (GKv) en de Centrale Diaconale Commissie (NGK) het Platform Diaconale Samen­werking (PDS). Via het PDS versterken wij onze onder­steuning aan diakenen door nauwe samen­werking. Dit is merkbaar in o.a. het samen toerusten van diakenen, het gezamenlijk uitgeven van brochures en infor­matie en het ontwik­kelen van beleid op diverse terreinen. Ook antici­peren wij samen op de toekomst via het project Diaconaat 2020.

Micha Nederland

Namens het PDS parti­ci­peren deputaten diaconaat in Micha Nederland. Geïnspi­reerd door het Bijbelboek Micha, hoofdstuk 6 vers 8, roept de organi­satie Micha op om stelling te nemen tegen onrecht, dichtbij en veraf. Lees meer op www.michanederland.nl.

'Alleen ga je sneller

samen kom je verder'

(Afrikaans spreek­woord)

SchuldHulpMaatje

Namens het PDS parti­ci­peert het Generaal Diaconaal Deputaat­schap (GKv) in Schuld­Hulp­Maatje. Schuld­Hulp­Maatje is een initi­atief van de kerken in Nederland als antwoord op de toene­mende schul­den­pro­ble­matiek. Overal in het land schieten de goed opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Schuld­Hulp­Maatje staat voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levens­over­tuiging. Lees meer op www.schuldhulpmaatje.nl.

Prisma

Wij parti­ci­peren in Prisma. Prisma is een vereniging van een groot aantal chris­te­lijke ontwik­ke­lings­or­ga­ni­saties. Deze organi­saties zijn actief op het terrein van ontwik­ke­lings­sa­men­werking en diaconaat wereldwijd. Het doel is om door onder­linge samen­werking de strijd tegen armoede in de wereld te kunnen versterken. Lees meer op www.prismaweb.org.

Dienstverlening Jongeren Wereldwijd (DJW)

Soms worden onze projecten bezocht door jongeren uit onze kerken. Nou ja bezocht… er wordt hard gewerkt! Breng de jongeren in uw gemeente van deze mogelijkheid op de hoogte. Lees meer op www.djw-cgk.nl.

Print Friendly, PDF & Email