Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

sectie toerusting

In opdracht van de generale synode organi­seert het deputaat­schap bijeen­komsten waarin werkers in gezond­heidszorg en/of pastoraat (en andere belang­stel­lenden) worden toegerust in zaken die liggen op het terrein van pastoraat en ziekte/gezondheid. De praktische organi­satie is in handen van de sectie toerusting.

contactinformatie

L. Stoter
Scheven­straat 4
3295 VK 's-Gravendeel
t 076-6732179 of 06-83658779
m l.stoterkip@gmail.com

leden van de sectie

Dr. M. den Heijer, Bennekom
C. Ippel, Wierden
J. Overeem-Prins, Renswoude
E. Weide, Ede

bezinningsavonden

In de periode tussen twee generale synodes worden avonden georga­ni­seerd rond een gekozen thema op het gebied van pastoraat en gezond­heidszorg. Eerder waren er ook wel lande­lijke ontmoe­tings­dagen, de laatste jaren werd er alleen een avond georganiseerd.

Meestal wordt de avond ingeleid door een terzake deskundige spreker die een inleiding verzorgt en daarna een gesprek leidt met ervarings­des­kun­digen. Ook is er gelegenheid voor de aanwe­zigen vragen te stellen aan spreker of ervaringsdeskundigen.

Print Friendly, PDF & Email