Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

SEN136 Medische missie

projectomschrijving

In Senegal is er een enorm tekort aan artsen. Tropenarts Tabitha Kieviet werkt in een zendings­kliniek. Zij traint Senegalese verpleeg­kun­digen om in (meer) lokale gezond­heids­be­hoeften te kunnen voorzien. 

waarom dit project?

Senegal behoort tot de dertig armste landen ter wereld. Dat heeft veel gevolgen. Er zijn weinig mogelijk­heden voor het opleiden van medisch personeel. Een verpleeg­kundige in Senegal heeft niet een opleiding genoten zoals wij die in Nederland kennen. Er zijn weinig zieken­huizen en klinieken. In veel dorpen en steden in dit land is basale medische zorg niet voorhanden. Zeker op het platteland is de medische nood groot.

impact

Naast haar werk in de kliniek heeft Tabitha een uitge­breid netwerk van Senegalese gezond­heids­werkers in de regio Dakar opgebouwd. Door middel van gerichte training op verschil­lende locaties draagt ze aan en met hen belang­rijke kennis over. Proto­collen worden gedeeld en gezondheidsprogramma’s in gang gezet. Hierdoor kan een betere medische zorg worden gegeven. En wordt Tabitha’s team uitgebreid. 

wat kunnen we leren?

Opleiding is niet overal zo vanzelf­sprekend als bij ons. Inves­teren in opleiding is inves­teren in de eigen kracht van mensen. Zodat ze het vervolgens zelf kunnen. 
Print Friendly, PDF & Email