Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

SIE144 Opvang slachtoffers seksueel geweld

projectomschrijving

Tijdens de burger­oorlog van 1991 tot 2002 is in Sierra Leone op grote schaal seksueel geweld gepleegd tegen vrouwen en meisjes. Sindsdien krijgt een op de drie vrouwen in het land te maken met verkrachting. De jonge, chris­te­lijke organi­satie AWESSCRV kijkt niet langer toe en komt op voor deze kwetsbare groep. Zij zorgt voor een schuil­plaats, voedsel, medische en juridische hulp voor mishan­delde meisjes en vrouwen. Daarnaast bieden medewerkers van AWESSCRV een luisterend oor en begeleiding. Veiligheid en zekerheid vormen het begin van herstel.

waarom dit project?

De gevolgen voor de slacht­offers zijn groot. Naast de grote licha­me­lijke risico’s zoals HIV/aids en zwanger­schappen zijn de psychische en sociale gevolgen voor de slacht­offers enorm. Slacht­offers kampen vaak met depressies, posttrau­ma­tische stress en schaamte. Ze worden vaak verant­woor­delijk gehouden met als gevolg sociale uitsluiting. De schaamte en sociale gevolgen veroor­zaken dat de meisjes en vrouwen zwijgen.

impact

Getroffen vrouwen en meisjes die onderdak, voedsel en medische hulp geboden krijgen, kunnen tot rust komen. Juridische hulp en therapie geeft hun erkenning en accep­tatie vanuit de omgeving. Onderwijs en het ontwik­kelen van beroeps­vaar­dig­heden brengen veran­dering in hun leven. De opvang door AWESSCRV helpt slacht­offers zich (weer) meer onderdeel van de maatschappij te voelen. En misschien nog wel het belang­rijkste, er wordt hun recht gedaan.

 

wat kunnen we leren?

Onrecht is van alle tijden en plaatsen. Iedereen doet onrecht en wordt onrecht aangedaan. Het is Gods opdracht om recht te doen. Willen wij luisteren naar de ander, zijn we bereid te geven en het onrecht aan te pakken voor wie niet kan opkomen voor zijn eigen rechten?

 

Print Friendly, PDF & Email